Szépirodalom Kollégiuma

SZÉPIRODALOM KOLLÉGIUMA

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Téma: Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi és határon túli szerzők számára.
Pályázók köre: Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át (amely 27%-os áfát tartalmaz) köteles befizetni. A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 27%-os áfát tartalmaz).
Tervezett keretösszeg: 37.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 107102/135
Megvalósítás időtartama: 2018. február 15. - 2019. február 15.
Benyújtási határidő: 2018. február 15., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. január 16.
Részletek...

2. Téma: A Szépirodalom Kollégiuma határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka megvalósítását támogatja. A 10 hónapra szóló alkotói támogatás lehetőséget kíván nyújtani a határon túli magyar pályázóknak a pályakezdéshez, illetőleg kedvező feltételeket kíván teremteni – korosztálytól függetlenül – a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.
Pályázók köre: Határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek, mint magánszemélyek, akik fenti törvényben előírtaknak megfelelnek. Pénzügyi lebonyolító bevonása a pályázati kiírás kötelező eleme.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – mely az 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál – köteles befizetni.
Tervezett keretösszeg: 10.500.000 Ft
Igényelhető támogatás: 700.000 Ft
Altéma kódszáma: 107102/136
Megvalósítás időtartama: 2018. február 15. - 2018. december 15.
Benyújtási határidő: 2018. február 15., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. január 16.
Részletek...

3. Téma: Jelentős, legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, reprezentatív magyarországi és határon túli írószervezetek számára a magyar nyelvű szépirodalom értékeit tudatosító, népszerűsítő, a magyar-magyar irodalmi kapcsolatokat erősítő rendezvények vagy rendezvénysorozatok megvalósítására.
Pályázók köre: Olyan magyarországi és határon túli magyar írószervezetek, amelyek legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkeznek, taglétszámuk a pályázatot megelőző évben legalább száz fő, és évi rendszerességgel szerveznek a pályázati célban megjelölt programokat.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – mely az 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál – köteles befizetni.
Tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 10.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 107107/135
Megvalósítás időtartama: 2018. február 15. - 2019. február 15.
Benyújtási határidő: 2018. február 15., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. január 16.
Részletek...

4.a. Téma: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű hagyományos (print) szépirodalmi sajtótermékek támogatása.
Pályázók köre:
  • Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a szépirodalmi sajtótermék (folyóirat)-kiadási tevékenység és/vagy a folyóiratok megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
  • Egyéni vállalkozók, akik szépirodalmi sajtótermék (folyóirat)-kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.
Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa, a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél.
Tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 107101/137
Megvalósítás időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. február 15., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. január 16.
Részletek...

4.b. Téma: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi és határon túli magyar nyelvű online szépirodalmi sajtótermékek támogatása.
Pályázók köre:
  • Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a szépirodalmi sajtótermék (folyóirat)-kiadási tevékenység és/vagy a folyóiratok megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó - az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
  • Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék (folyóirat)-kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.
Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa, a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél.
Tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 107201/137
Megvalósítás időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. február 15., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. január 16.
Részletek...