Könyvkiadás téma

Könyvkiadás téma

Könyvek megjelentetése:

Kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó:

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető hagyományos kiadás esetén:

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető digitális kiadás esetén:

Magánszemély pályázó tiszteletdíjra támogatást kizárólag dologi kiadásokra igényelhet, megítélt támogatás esetén az elszámolás során saját nevére kiállított számlával számolhat el.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

  1. téma részletes ismertetése (a könyv céljainak bemutatása, témájának ismertetése, célközönség bemutatása, megjelenés aktualitása),
  2. részletes költségvetés,
  3. nyilatkozat a betétlap adatainak hitelességéről,
  4. Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldány igazolása (az eddig megjelentetett kiadványokra vonatkozóan kell kikérni!),
  5. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
  6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
  7. egyéb melléklet.

Benyújtási határidő: Lejárt.