Kiállítás téma

Kiállítás téma

Kiállítások megrendezése: egyéni és csoportos alkotók, valamint szakmai szervezetek által – belföldön és külföldön - rendezendő kiállítások (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, továbbá a kiállításhoz kapcsolódó katalógusra igényelhető támogatás.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy kizárólag a kiállításhoz közvetlen kapcsolódó katalógus készítésére igényelhető támogatás.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Kiadványoknál (katalógusnál) az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető támogatás:

Hagyományos megjelentetés esetén:

CD-n történő megjelentetés esetén:

Magánszemély pályázó tiszteletdíjra támogatást kizárólag dologi kiadásokra igényelhet, megítélt támogatás esetén az elszámolás során saját nevére kiállított számlával számolhat el.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

  1. betétlap kiállítások megrendezéséhez,
  2. betétlap kiadvány megjelentetéséhez,
  3. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
  4. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
  5. egyéb melléklet.

Benyújtási határidő: Lejárt.