Egyéb téma

Egyéb téma

 1. Alkotói támogatás

Kulturális szempontból értékes művek elkészítésére (pl. szépirodalmi, tudományos és ismeretterjesztő, építőművészeti és örökségvédelemi, zenei, képzőművészeti művek szerzői számára).

Pályázói kör: Alkotó támogatást kizárólag magánszemély igényelhet.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. téma részletes ismertetése, koncepciója, szinopszisa,
 2. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 3. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 4. egyéb melléklet.

 1. Országos és helyi védelem alatt álló épületek, építmények örökségvédelmi célú felújítása, restaurálása.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

        Karbantartási költségekre támogatás nem igényelhető.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. program/téma leírása (az objektum jelenlegi állapotának részletes ismertetése),
 2. országos vagy helyi védettséget igazoló dokumentum,
 3. munkanemenkénti tételes költségvetés,
 4. kulturális örökségvédelmi/építési hatóság jogerős és érvényes építési engedélye,
 5. fotódokumentáció az objektum jelenlegi állapotáról,
 6. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 7. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 8. egyéb melléklet.

 1. Vendégszereplések, fellépések, művésztelepek, színházi előadások, versenyek, konferenciák, szakmai találkozók megrendezése, kulturális produkciók létrehozása.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. betétlap a program megvalósításához kapcsolódóan,
 2. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 3. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 4. egyéb melléklet.

Amennyiben filmkészítés témában kívánnak pályázatot benyújtani, úgy az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

 1. program/téma leírása (melynek tartalmaznia kell elkészülő film hosszát is),
 2. részletes költségvetés,
 3. a Nemzeti Filmiroda határozata a pályázó szervezet nyilvántartásba vételéről,
 4. a Nemzeti Filmiroda állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő – a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális követelményeknek való megfelelőségre vonatkozó - határozata,
 5. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 7. egyéb melléklet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az 1203/2011.(VI.21.) Korm. határozat 2. pontja alapján egész estés játék-, dokumentum- és animációs filmek továbbá kísérleti és vizsgafilmek gyártása a Nemzeti Kulturális Alapból nem támogatható.

 1. Esztétikailag és tartalmában igényes művészeti alkotások létrehozása (szobor, szoborcsoport, térinstalláció).

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. részletes téma leírás (helyszínre tervezett műalkotás vázlata/terve, mű anyagának, technikájának pontos leírása,
 2. részletes költségvetés,
 3. pályázó nyilatkozata arról, hogy a felállítandó mű jogtiszta tulajdonú telken valósul meg, és a tulajdonos garantálja a tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti karbantartását, fenntartását, ápolását,
 4. megvalósítás részletes ütemterve,
 5. nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata,
 6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 7. egyéb melléklet.

Benyújtási határidő: Lejárt.