Képzőművészeti ösztöndíj támogatására a Római Magyar Akadémia közreműködésével

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉNEK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Téma: Képzőművészeti ösztöndíj támogatása a Római Magyar Akadémia közreműködésével
Pályázók köre: Pályázhatnak hivatásos festőművészek, grafikusművészek, szobrászművészek és intermédia művészek. Pályázni csak egyedül lehet, alkotócsoportban nem. Nem pályázhatnak: korábbi években jelen típusú konstrukcióban támogatásban részesült, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők), 2019-ben egyidejűleg állami ösztöndíjban is részesül (pl.: Derkovits Gyula-, illetve Pécsi József-, Kozma Lajos-, Moholy-Nagy László-ösztöndíj), az NKA bármely kollégiumától 2019. szeptember 15-től 2020. augusztus 31-ig terjedő időszakra alkotói támogatásban részesült, nem a „Pályázók körében” nevesített művészeti ágak képviselői közé tartozik (iparművészek, fotóművészek, restaurátorművészek).
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát!
Tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 656.000 Ft/fő
Altéma kódszáma: 449102/85
Megvalósítás időtartama: 2019. november 15. - 2020. október 31.
Benyújtási határidő: 2019. augusztus 19., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. július 17.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege