Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

HANGFOGLALÓ KÖNNYŰZENE TÁMOGATÓ PROGRAM KOLLÉGIUMA

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Téma: A könnyűzenével hosszabb ideje, rendszeresen foglalkozó nyomtatott és online médiumok – közte színvonalas blogok – támogatása annak érdekében, hogy a hazai könnyűzene megfelelő fórumokhoz juthasson.

A Kollégium olyan, legalább egy éve, folyamatosan megjelenő/frissülő önálló médiumokat vagy más médiumok mellékleteit kívánja támogatni, amelyek önálló, saját készítésű, első közlésű cikkekben, cikksorozatokban, online videó anyagokban a magyar könnyűzenével foglalkoznak, és vállalják, hogy a támogatás ideje alatt helyet biztosítanak a Hangfoglaló Program egyes alprogramjainak, eseményeinek és a résztvevőinek bemutatására is.

A pályázatnak nem célja a korábban megjelenő, de az elmúlt egy évben nem működő médiumok újraindításának elősegítése.
Pályázók köre: Magyarországi székhelyű, a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező nyomtatott és internetes médiumok (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója, magánszemélyek, egyéni vállalkozók). Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy médium tekintetében csak egy pályázat adható be.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 779134/56
Megvalósítás időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. január 31., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2017. december 20.
Részletek...

Téma: A Hangfoglaló Program Nemzetközi Piacra Lépést Támogató Alprogramjának részeként, külföldi, könnyűzenei showcase fesztiválokon és könnyűzenei konferenciákon való részvétel támogatása.
Pályázók köre:
  • Könnyűzenével (beleértve a jazzt és a világzenét is), igazolhatóan minimum 3 éve foglalkozó, igazolható nemzetközi tapasztalatokkal, megfelelő szintű nyelvtudással rendelkező menedzserek, fesztiválszervezők, kutatók.
  • Zenészek csak abban az esetben pályázhatnak, ha a fenti feltételeknek is eleget tesznek.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: Eseményenként maximum 150.000 forint, pályázónként legfeljebb 450.000 forint (azaz három eseményen való részvétel).
Altéma kódszáma: 779123/60
Megvalósítás időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. január 31., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2017. december 20.
Részletek...

Téma: A Hangfoglaló Program keretén belül, a magyar élőzene nemzetközi érvényesülése érdekében, könnyű-, jazz és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, élőzenei felléptetésének támogatása (vendégszereplés, koncert, koncertsorozat, turné).
Pályázók köre: Könnyű-, jazz és világzenei műfajba besorolható együttesek, előadóművészek és koncertszervezők (jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója); zenekar képviseletében eljáró magánszemélyek vagy jogi személyek, egyéni vállalkozók.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 112.773.250 Ft
Igényelhető támogatás: fellépésenként minimum 100.000 Ft, maximum 600.000 Ft.
Altéma kódszáma: 779103/59
Megvalósítás időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. január 31., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2017. december 20.
Részletek...

Téma: Olyan, legalább két éve működő, a saját intézményükön kívül is rendszeresen fellépő, bármilyen műfajú, minimum háromtagú zeneiskolai zenekarok támogatása, amelyek zenészei az adott zeneiskola beiratkozott diákjai – vagy maximum felerészben volt diákjai, esetleg volt vagy jelenlegi tanárai –, vezetőik pedig ezeknek az intézményeknek főállású vagy óraadó zenetanárai, oktatói.
Pályázók köre: Bármilyen műfajú – komolyzene, könnyűzene, jazz, világzene, népzene – és fenntartású zeneiskolák zenekarait működtető szervezetek: alapítványok, egyesületek, önkormányzati vagy állami költségvetési szervek vagy gazdasági társaság formában működő intézmények, egyházak.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 28.500.000 Ft
Igényelhető támogatás: 1.000.000 Ft.
Altéma kódszáma: 779146/64
Megvalósítás időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. január 31., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2017. december 27.
Részletek...

Téma: Városi zenei koncepciók kidolgozásának a támogatása. Azaz olyan helyzetértékelésből, rövid-, közép- és hosszú távú célok meghatározásából, a célokhoz vezető stratégiából álló, a lehető legszélesebb helyi szakmai és civil közeg bevonásával elkészülő városi zenei koncepciók kidolgozásának a támogatása, amelyek az adott település önkormányzatának támogatását is bírják, és reális esély mutatkozik a megfogalmazott tervek lépcsőzetes megvalósítására.
Pályázók köre: Pályázhatnak önkormányzatok, költségvetési szerv vagy gazdasági társaság formában működő szervezetek és civil szervezetek. Amennyiben nem az önkormányzat a pályázó, úgy szükséges a pályázathoz kapcsolódó együttműködési szándék rögzítése.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 9.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 1.000.000 Ft.
Altéma kódszáma: 779145/63
Megvalósítás időtartama: 2018. március 1. - 2018. július 31.
Benyújtási határidő: 2018. február 28., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2017. december 27.
Részletek...