Építőművészet Kollégiuma

ÉPÍTŐMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Téma: Alkotói támogatás
Pályázók köre: Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és a pályázatok értékelése is külön-külön történik. Nem nyújthat be pályázatot az, akinek az NKA más szakmai kollégiuma döntése szerinti, érvényben lévő alkotói támogatási szerződése van.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft
Altéma kódszáma: 101102/100
Megvalósítás időtartama: 2018. június 1. - 2019. május 31.
Benyújtási határidő: 2018. május 22., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. április 18.
Részletek...

2. Téma: Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, alkotótáborok, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására
Pályázók köre: Pályázatot olyan rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be, amely jogi személyként működik.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 35.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a.
Saját forrás: A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 15%-a.
Altéma kódszáma: 101108/100
Megvalósítás időtartama: 2018. május 1. - 2019. április 30.
Benyújtási határidő: 2018. május 22., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. április 18.
Részletek...

3. Téma: Hazai és nemzetközi építészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására
Pályázók köre: Pályázatot szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek, magánszemélyek nyújthatnak be. A Kollégium kizárólag előadással, prezentációval, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkezők, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevők, tisztségviselők pályázatait támogatja!
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a.
Altéma kódszáma: 101104/100
Megvalósítás időtartama: 2018. május 1. - 2019. február 28.
Benyújtási határidő: 2018. május 22., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. április 18.
Részletek...

4. Téma: Az építészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatására, kortárs magyar építészeti, alkotásoknak és alkotóiknak médiában és a köznevelésben történő bemutatásával
Pályázók köre: nyomtatott és online napi- és hetilapok, blogok, rádió- és tv-adások azon kulturális és köznevelési célú produktumainak támogatására, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 101132/100
Megvalósítás időtartama: 2018. március 1. - 2019. február 28.
Benyújtási határidő: 2018. május 22., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. április 18.
Részletek...

5. Téma: Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatására
Pályázók köre: Pályázatot nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 101114/100
Megvalósítás időtartama: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Benyújtási határidő: 2018. május 22., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2018. április 18.
Részletek...