Építőművészet Kollégiuma

ÉPÍTŐMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Téma: Alkotói támogatás
Pályázók köre: Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és a pályázatok értékelése is külön-külön történik.
Nem nyújthat be pályázatot az, aki az NKA bármely kollégiumától a felhívásban megjelölt időszakra vonatkozóan támogatásban részesült.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft
Altéma kódszáma: 101102/108
Megvalósítás időtartama: 2019. november 1. - 2020. június 30.
Benyújtási határidő: 2019. szeptember 5., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. augusztus 5.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

2. Téma: Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, alkotótáborok, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása
Pályázók köre: Pályázatot olyan rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be, amely jogi személyként működik.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 12.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: -
Altéma kódszáma: 101108/108
Megvalósítás időtartama: 2019. november 1. - 2020. június 30.
Benyújtási határidő: 2019. szeptember 5., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. augusztus 5.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

3. Téma: Hazai és nemzetközi építészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása
Pályázók köre: Pályázatot szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek, magánszemélyek nyújthatnak be.
A Kollégium kizárólag előadással, prezentációval, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkezők, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevők, tisztségviselők pályázatait támogatja!
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 3.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: -
Altéma kódszáma: 101104/108
Megvalósítás időtartama: 2019. november 1. - 2020. június 30.
Benyújtási határidő: 2019. szeptember 5., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. augusztus 5.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

4. Téma: Az építészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatása, kortárs magyar építészeti, alkotásoknak és alkotóiknak médiában és a köznevelésben történő bemutatása.
Pályázni lehet nyomtatott és online lapok, blogok, rádió- és tv-adások azon kulturális és köznevelési célú produktumainak támogatására, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.
Pályázók köre: Jogi személyek
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 6.719.532 Ft
Igényelhető támogatás: -
Altéma kódszáma: 101132/108
Megvalósítás időtartama: 2019. november 1. - 2020. június 30.
Benyújtási határidő: 2019. szeptember 5., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. augusztus 5.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege