Bizottsági határozatok és állásfoglalások

A 2017-es bizottsági határozatok és állásfoglalások 2018. január 1. után az archívumban érhetőek el.


1/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2018. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint elfogadja és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia elnökének és Miniszter úrnak továbbítja.

1/2018. (I.4.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 23-án, Vashegyi György elnök úr 2018. január 18-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2018. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint.


2/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2018. évi NKA alelnöki keret mértékét az előző évivel megegyező mértékben, 15.000 ezer Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én jóváhagyta a 2018. évi NKA alelnöki keret mértékének meghatározására vonatkozó javaslatot.


3/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, javasolja Miniszter úrnak, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma működését további három évvel, várhatóan 2021. február 28-ig hosszabbítsa meg. A határozat elfogadásával egyidejűleg a Bizottság felkéri az EMET-NKAI-t, hogy a Kollégium alapító okiratának módosítását készítse elő, melyet soron következő, februári ülésén véleményezni kíván. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én a határozatban részletezettek szerint jóváhagyta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma működésének meghosszabbításáról szóló javaslatot.


4/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy Összművészeti Programok Kollégiuma néven 6 fős ideiglenes kollégium létrehozását javasolja Miniszter úr számára három éves időtartamra. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én a határozatban részletezettek szerint jóváhagyta az Összművészeti Programok Kollégiuma létrehozásáról szóló javaslatot.


5/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatai esetén a mellékelt táblázatban foglalt döntést hozza. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

5/2018. (I.4.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én jóváhagyta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban és annak mellékletében részletezettek szerint.


6/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az 59/2017. (IX.18.) számú határozatával a Közgyűjtemények Kollégiuma számára Közgyűjteményi fejlesztések és programok megvalósítása céljára biztosított címzett nyílt keretből 150 millió forintot a települési könyvtárak 2018. évi eszközfejlesztésének támogatására fordít. A címzett nyílt keret fennmaradó hányadának egyéb célra történő felhasználásáról a Bizottság későbbi időpontban határoz. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma számára biztosított címzett keret pontosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


7/2018. (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kulturális célból átadott összegből előlegként átutalt 100 000 000 Ft-tal a Könnyűzene Kollégiuma 2018. évi nyílt keretét megemeli.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. február 28-án jóváhagyta a Könnyűzene Kollégiuma 2018. évi nyílt keretének emelésére vonatkozó javaslatot.


8/2018. (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2017. évi beszámolóját elfogadja.


9/2018. (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma működésének további három évvel történő meghosszabbítása során az Alapító Okirat módosítására, valamint a kollégium tagjainak meghosszabbítására vonatkozó okirat-tervezeteket javasolja jóváhagyásra a Miniszternek.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. február 19-én jóváhagyta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma alapító okiratát, valamint a kollégium javasolt vezetője és tagjai kinevezését.


10/2018. (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az érintett Kollégiumok keretét 2017. évi maradvány összegével javasolja megemelni az alábbiak szerint:

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. február 27-én a határozatban részletezett keretrendezésre vonatkozó javaslatot jóváhagyta.


11/2018. (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma és a Közművelődés Kollégiuma együttműködésében a Táncpedagógusok Országos Szövetsége amatőr táncművészeti mozgalmat szolgáló rendezvényeinek támogatása céljára a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 800 000 Ft forrást biztosít, a Táncművészet Kollégiuma egyedi keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi a Közművelődés Kollégiuma 2018. évi nyílt keretéből 800 000 Ft átcsoportosítását a Táncművészet Kollégiuma 2018. évi egyedi keretébe.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. február 27-én jóváhagyta a Táncművészet Kollégiuma és a Közművelődés Kollégiuma együttműködésében közös pályázat megvalósítására irányuló javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


12/2018. (II.8.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 9 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2018. február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Cselovszki Zoltán

Iparművészet Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

Képzőművészet Kollégiuma

Diószegi László

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium

a Csoóri Sándor programmal kapcsolatos NKA teendők koordinációja

Dubrovay László

Színházművészet Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Gózon Ákos

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Közművelődés Kollégiuma

Kiss János

Táncművészet Kollégiuma

Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium

Pécsi Györgyi

Szépirodalom Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Filmművészet Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

Összművészeti Programok Kollégiuma


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke