Jogi háttér

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (NKA tv.)

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006 (V.9.) NKÖM rendelet (NKA vhr.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) támogatásokra vonatkozó rendelkezései

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) támogatásokra vonatkozó rendelkezései

Bizottsági határozatok és állásfoglalások