Közlemény az NKA Filmművészet Kollégiuma 2017. augusztus 10-én tartott ülésének döntéseiről

Közlemény az NKA Filmművészet Kollégiuma 2017. augusztus 10-én tartott ülésének döntéseiről

Az NKA Filmművészet Kollégiuma augusztus 10-i ülésén - melyen jelen volt a kollégium valamennyi tagja: Lajos Tamás (elnök), Bakos Edit, Bálint Péter, Jelenczki István, Mikulás Ferenc és M. Tóth Géza, valamint a Bizottság részéről a területért felelős Pécsi Györgyi – a 2017. június 2-án meghirdetett nyílt pályázat két altémájában született döntés.

„A magyar filmművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása” felhívásra három szervezet pályázott, mindegyike megkapta az igényelt, számlával igazoltan befizetett tagdíjra a támogatást, összesen 638.600 Ft-ot.

A másik, „Az „art” mozik szakmai programjainak (magyar „art”- besorolású filmek, összeállított sorozatok, életműsorozatok, tematikus sorozatok, filmhetek, nemzeti filmnapok) és a programok promóciójának támogatására, az „art” mozik programjainak és közönségkapcsolatainak javítása érdekében” célkitűzésű kiírásra 21 db pályázat érkezett közel 30 millió Ft-os igénnyel. A kollégium valamennyi pályamű megvalósulását támogatta - megemelve az eredetileg rendelkezésre álló 24 millió Ft-os keretösszeget - 27.137.435 Ft-ra.

A Kollégium azt állapította meg, hogy miután az art mozik támogatását célzó felhívásban a maximálisan adható 1,5 millió Ft-os támogatást az indulókeret szűkössége miatt mozikra és nem art termekre írta ki, a megítélt összegeknél nem tudtak kellő mértékben differenciálni az egy vagy több (2-3-5) art termet működtető mozik között. A következő, az art mozik szakmai programjának támogatását célzó pályázati felhívásban érvényesíteni kívánják ezt a tapasztalatot.

Egyhangú döntés született arról, hogy a Kollégium meghívásos keretének összegét és egyedi keretének egy részét a fenti pályázatok elbírálása után fennmaradó nyílt pályázati keretbe csoportosítja át.

A testület tagjai megállapodtak a 2017. II. félévre tervezett pályázati kiírásokról is. Ennek értelmében filmes fesztiválok és workshopok megrendezését, filmklubok és gyakorlóhelyek szakmai tevékenységét, egyetemi vizsgafilmek elkészítését, valamint art mozik infrastrukturális fejlesztését tervezik támogatni.

NKA Igazgatósága
Filmművészet Kollégiuma

Budapest, 2017. szeptember 5.