EMMI - pályázati felhívások

A minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek Emtv. szerinti 2018. évi műkődési támogatás nyílt pályázati felhívása