A VI-os kategóriában nyilvántartásba vett független színházak tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A VI-OS KATEGÓRIÁBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT FÜGGETLEN SZÍNHÁZAK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati adatlap és költségkalkuláció letöltése:

Pályázati adatlap
Költségkalkuláció
Kitöltési útmutató

A pályázat célja:

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM nyílt pályázatot hirdet a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól (Emtv) 10. § (7) alapján VI. kategóriába sorolt színházak számára, az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatására és a magánszféra versenyképességének erősítésére.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:

Az Emtv 24. § (2) alapján a VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úton elosztható támogatásának aránya az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének legalább 8 %-a, így a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján 799 millió Forint. A pályázat keretösszege a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011. évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A keretösszeg 5 %-a a pályázat lebonyolítására fordítandó, ide értve a szakmai kuratórium tiszteletdíját is. A pályázatok támogatására nettó 759,05 millió Forint fordítható.

Pályázók köre:

Az előadó-művészeti Iroda által VI. kategóriában nyilvántartásba vett szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely

A megvalósítási és felhasználási határideje: 2011. március 2. –  2011. december 31.

Egyéb információk:

Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

Erre tekintettel kérjük Önöket, hogy pályázatuk költségvetésének tervezésekor vegyék figyelembe a következőket:

Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri az 1,5 millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos részét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszaköveteli a támogatottól.

A támogatott az alábbi jogcímekre igényelhet támogatást, amelyeket a költségkalkulációban tételesen fel kell sorolni:

Pályázati kategóriák, altémák és kritériumok

I. Alkotói kategória SZINHÁZI SZERVEZETEK részére

1. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat
2. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat
3. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül

II. Alkotói kategória TÁNCMŰVÉSZETI SZERVEZETEK részére

4. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat
5. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat
6- altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül

III. Infrastrukturális kategória

7. altéma: Befogadó színház
8. altéma: Produkciós műhely
9. altéma: Egyéb szervezetek

IV. Egyedi pályázati célú kategória: Speciális területek számára szóló produkciók

10. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat
11. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat
12. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül

I. Alkotói kategória színházi szervezetek számára

Pályázati keretösszeg: Bruttó 250 millió Forint
Nettó pályázati keretösszeg: 237,5 millió Forint

I/1. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.

I/2. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulattal működő művészeti csoport.

I/3. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező / koreográfus által nevesített állandó alkotóműhely

II. Alkotói kategória táncművészeti szervezetek számára
Pályázati keretösszeg: Bruttó 280 millió Forint
Nettó pályázati keretösszeg: 266 millió Forint

A II. pályázati kategóriában a szakmai javaslattevő bizottság javaslatára - pályázatuk alapján - a következő társulatok nyerhetnek kiemelt – 20 millió Forint vagy annál nagyobb - támogatási összeget:
Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány, Bozsik Yvette Alapítvány, Erős Táncért Alapítvány, Kortárs Balettért Alapítvány, Artus Kortárs Művészeti Egyesület, Közép-Európa Táncszínház Egyesület, Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft, Magyar Fesztiválbalett Alapítvány.

II/4. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.

II/5. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulattal működő művészeti csoport.

II/6. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező / koreográfus által nevesített állandó alkotóműhely.

III. Infrastrukturális kategória
Pályázati keretösszeg: Bruttó 250 millió Forint
Nettó pályázati keretösszeg: 237,5 millió Forint.

III/7. altéma: Befogadó színház (Infrastruktúra)

Fő funkciója: befogadó színház; próbafolyamatok, próbák, előadások befogadása, forgalmazása. A szervezetek felé megrendelőként is felléphet, produkciós munkáját az erre a célra elkülönített keretéből finanszírozhatja.

III/8. altéma: Produkciós műhely (Infrastruktúra)

Fő funkciója: produkciós műhely; műhelymunkák, próbák, munkabemutatók, előadások előkészítése, társfinanszírozása, befogadása, promotálása, menedzselése.

III/9. altéma: Egyéb szervezetek

IV. Egyedi pályázati célú kategória: Speciális területek számára szóló produkciók támogatása
Pályázati keretösszeg: Bruttó 19 millió Forint
Nettó pályázati keretösszeg: 18,05 millió Forint.

Ezen pályázati kategóriában azon előadó-művészeti szervezetek pályázhatnak, amelyek elsősorban a színházi ellátás szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, korosztályok számára hoznak létre előadásokat, tevékenységükkel hiánypótló feladatot látnak el, tevékenységük azon része támogatható, amennyiben közfeladatot látnak el.

IV/10. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.

IV/11. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulattal működő művészeti csoport.

IV/12. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező / koreográfus által nevesített állandó alkotóműhely

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:

A pályázat formai és tartalmi követelményei

Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „NEFMI fejezeti kezelésű pályáztatás” menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon és költségkalkuláción, illetve az ehhez csatolt háttéranyagok megküldésével lehet.

A pályázatok (adatlap és mellékletei)

A pályázat tartalmi feltételei:
A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani.
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete, a CD-re nem kell rámásolni);
 2. Jogi dokumentáció (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint, a CD-re nem kell rámásolni!);
 3.  Az Előadó-művészeti Iroda által kiállított, a nyilvántartásba vételről és besorolásról szóló határozat egyszerű fénymásolata;
 4.  Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolása, amely szerint a pályázó az előző évre vonatkozó dokumentációját (lehetőség szerint a bemutatott előadásokról készült felvételt is DVD-n) postai úton, vagy személyesen eljuttatta. A részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., Tel.: 375-1184 színházi pályázatok: Kulcsár Viktória e-mail: kulcsar.viktoria@szinhaziintezet.hu táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné, e-mail: behumi.ferencne@szinhaziintezet.hu).
 5. A 2011. évre tervezett részletes szakmai elképzelések leírása. A megvalósítási tervnek az általános művészeti koncepció mellett tartalmaznia kell a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett színházi előadások ismertetését, továbbá a bemutatni kívánt előadások, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, vendégjáték-sorozatra meghívott előadások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv.
 6. Az alkotói kategóriákban az utolsó 2 bemutatóról készült videófelvétel DVD hordozón, 1 példányban, amely lehet egyszerű, vágatlan, dokumentációs formában is. (Amennyiben nem áll rendelkezésre videó dokumentáció, ennek indoklása.)
 7. Befogadó színház és produkciós műhely pályázatában külön költségvetésben kell jelezni, hogy a szervezet milyen mértékben kíván hozzájárulni a létrehozni tervezett produkciók, vagy befogadott társulatok költségeihez.
 8. Az előadást, előadásokat bemutató társulat/ok, befogadóhelyek szándéknyilatkozata/i.
 9. Rövid szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben).
 10. 10. Egyéb, a döntést segítő háttéranyagok nyolc példányban - egyenként összefűzve mellékletként (szórólapok, műsorfüzet, stb. 8 fő kuratóriumi tag)

Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint – e-mailben – hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felszólítás megküldését követő 7 napon belül köteles annak eleget tenni, illetve a FEPO-val felvenni a kapcsolatot. A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás megtételére. (Kérjük, hogy a pályázó olyan értesítési e-mail-címet adjon meg az adatlapon, amelyet naponta ellenőriznek.)

FELHÍVJUK a figyelmet arra, hogy a „Kitöltési útmutató”-ban Jogi dokumentáció címszó alatt felsorolt – a pályázóra vonatkozó – dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30 nap.

Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H - 1388 Budapest, Pf. 82.,
vagy nagyobb csomag esetén a postai cím 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

A borítékra és a pályázati adatlapra is kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát: („Független színházi pályázat – ………………kategória – ….. altéma)

A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást nyújt:

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:

Az adatlap, költségkalkuláció és jogi dokumentáció nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.

Döntés várható időpontja. A benyújtástól számított 30 nap.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.kormany.hu és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

Az Előadó-művészeti Tanács javaslatát figyelembe véve a miniszter a következő szakértőket kérte fel a bírálatra:
Színházi pályázatok esetében: Deme László, Kozma András, Kútszegi Csaba, Regős János.
Táncos pályázatok esetében: Dr. Fodor Antal, Hegedűs Sándor, Kiss János, Mihályi Gábor.
A III-as és a IV-es pályázatokról a színházi és táncos szakértők közösen döntenek.

Jogorvoslat:

A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés:

A támogatásban részesített pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a támogatott pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a költségterv szerinti ütemezésben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás utalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és ütemezés szerint kerülhet sor.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (az elfogadott költségkalkulációban szereplő jogcímek szerinti bontásban, a felhasználási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, teljesítés igazolások stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló részletezése megtalálható a 6/2010. NEFMI rendelet Mellékletében.

Kérjük, pályázatukban értelemszerűen térjenek ki a  „Bírálati szempontrendszerben” összegezett szempontokra!

Budapest, 2011.május 06.

Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter

Megjelentetés dátuma: 2011. május 6.

A pályázat postáraadásának határideje: 2011. június 6.

Tájékoztató a bírálati szempontrendszerről

Kérjük, pályázatukban értelemszerűen térjenek ki az itt összegezett szempontokra!

A kuratórium szempontrendszere

 1. Általános szempontok

Művészeti tervek értékelése és összefüggése az eddigi tevékenységgel:

 1. Művészeti szempontok

Alkotói jelleg:

 1. Szakmai szempontok

„Külső” szakmai szempontok, azaz a szakmai társadalomban való megmutatkozás:

 1. Társadalmi hatás
 1. Gazdasági szempontok