Kiemelt művészeti célok megvalósítására - színházak részére

Pályázati kiírás Kiemelt művészeti célok megvalósítására - színházak részére -

Pályázati adatlap és betétlap letöltése:

Pályázati adatlap letöltése
Betétlap letöltése 1.
Betétlap letöltése 2.
Betétlap letöltése 3.
Betétlap letöltése 4.
Betétlap letöltése 5.
Betétlap letöltése 6.
Betétlap letöltése 7.
Betétlap letöltése 8.
Betétlap letöltése 9.
Betétlap letöltése 10.

A pályázat célja:

 

Az OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 21. §-a alapján az 1-es altémában meghívásos, a további (2-9) altémában nyílt pályázatot ír ki a kiemelt  művészeti célok megvalósításának támogatására.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:

A teljes pályázati keretösszeg 800,0 millió Forint, mely összeg tartalmazza a pályázat lebonyolításával járó költségeket ide értve a bírálatra felkért szakértők tiszteletdíját is. A pályázat keretösszege az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010. évi költségvetésében a XX/11/34/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

A pályázók köre:
Valamennyi pályázati altémában - létesítő okiratuk szerint - előadó-művészeti szervezetek pályázhatnak.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely

A megvalósítás határideje: 2010. január 1. – 2011. április 1.

Azokhoz az eseményekhez, programokhoz, amelyek a 2009. szeptember 5-én az OKM által megjelentetett kiemelt művészeti célokat támogató pályázaton támogatást nyertek, kiegészítő támogatás nem nyerhető!

Egyéb információk:

1. altéma

Meghívásos színházi kompenzációs pályázat

Pályázati keretösszeg: 420 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 399 millió Forint

A pályázat célja:

Az új színház-finanszírozási rendszerhez való alkalmazkodás átmeneti nehézségeinek orvoslása, a kiemelkedő művészi program megvalósításának elősegítésével.

Meghívott színházak: Gárdonyi Géza Színház - Eger
                                   Nemzeti Színház - Pécs
                                   Petőfi Színház - Sopron
                                   Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza
                                   Nemzeti Színház - Szeged
                                   Petőfi Színház - Veszprém
                                   Hevesi Sándor Színház - Zalaegerszeg
                                   Griff Bábszínház - Zalaegerszeg
                                   Komédium Színház - Bp. V. kerület
                                   Jászai Mari Színház - Tatabánya
                                   Bárka Színház - Bp. VIII. kerület
                                   Deutsche Bühne Ungarn - Szekszárd
                                   Weöres Sándor Színház - Szombathely

Támogatás igényelhető:

Pályázni a 2010. évi műsortervvel illetve művészeti koncepcióval lehet.

A pályázat tartalmi anyagában szükséges ismertetni a közönségkapcsolatok fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, amelyek a fizető nézőszám növelését eredményezik. A pályázó és fenntartója mutassa be, hogy az előadó-művészeti törvény adta finanszírozási kereteket figyelembe véve milyen intézkedéseket terveznek a színház támogatásának növelésére.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők:

Halasi Imre, Mácsai Pál, Szögi Csaba, Takács Katalin, Vidnyánszky Attila, Wettstein Tibor

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Szakonyi Zsófia színházi referens, a (06-1) 7954-243-as telefonszámon.

2. altéma

2/1 Katona József produkciós pályázat

Pályázati keretösszeg: 70 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 66,5 millió Forint

A pályázat célja:

Kortárs magyar színművek színpadra kerülésének támogatása hazai és határon túli magyar színpadokon, függetlenül attól, hogy az adott művet korábban bemutatták-e vagy sem. Pályázni csak eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. dramatizált változatával lehet. Kortárs drámának minősül minden élő szerző magyar nyelven íródott színpadi műve.

A pályázó színház annyi pályázatot nyújthat be, ahány állandó játszóhelye van.

Támogatás igényelhető:

Ősbemutató esetén a szerző a megítélt támogatási összegből - 600 ezer Ft, új bemutató esetén 300 ezer Ft szerzői támogatásban részesül.

A színház a bemutató jellegétől függetlenül nagyszínpadi előadás esetén legfeljebb 3,5 millió Forint, kamara-előadásnál legfeljebb 2,5 millió Forint, stúdió-előadásnál pedig legfeljebb 1,5 millió Forint produkciós támogatásban részesülhet.

A játszóhely besorolása (nagyszínpad, kamraszínpad, stúdiószínpad) nemcsak a terem nagyságától, hanem a bemutatásra kerülő dráma jellegétől is függ (szereplők, helyszínek száma, szcenikai igénye stb).

A támogatás a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles.

Előnyben részesülnek:

A nagyszínpadi, kamara- illetve stúdiószínházi produkciók arányát a kuratórium határozza meg, a beérkezett pályamunkák alapján.

A pályázat tartalmi anyagában szükséges megküldeni a produkció szövegkönyvét, szinopszisát és a bírálatban segítő lényegi információkat, a szerző és a színház között megkötött szerződés egyszerű másolatát.

Minden pályázó annyi pályázatot nyújthat be, ahány játszóhelye van. Saját játszóhellyel nem rendelkező pályázó két pályázatot nyújthat be.

2/2. Kortárs magyar drámák színpadi megvalósulása tv-felvételének támogatása

A pályázat célja:
A 2010. január 1-et megelőző, még műsoron tartott Katona József produkciós pályázaton támogatást nyert produkciók sugározható minőségben történő Tv- felvételének támogatása.
A pályázat feltétele, hogy a pályázó színház együttműködési megállapodással rendelkezzen egy, legalább országos műsorszolgáltató TV csatornával, egy a Katona József produkciós pályázaton már nyert produkció felvételére és bemutatására.
A pályázat tartalmi anyaga az előadás rövid ismertetése, a közreműködők felsorolása.
Pályázathoz benyújtandó a tartalmi anyagon túl az adatlap, a költségterv, az együttműködési megállapodás.

A támogatás felhasználható a felvétel készítésével összefüggő kiadásokra:

Elnyerhető támogatás: 1 - 3 millió Forint közötti összeg.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők (2/1 és a 2/2 altéma pályázatai esetében):

Thúróczy Katalin, Bezerédi Zoltán, Upor László, Nánay István,  Árkosi Árpád

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens, a (06-1) 7954-653-as telefonszámon.

3. altéma

Weöres Sándor bábszínházi pályázat

Pályázati keretösszeg: 20 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 19 millió Forint

A pályázat célja:

3/1, Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi előadások megszületésének elősegítése, azzal a céllal, hogy igényes, valódi irodalmi értéket képviselő, színpadra szánt darabokkal gazdagodjon a bábirodalom.

Pályázók köre:
A pályázatot a művet bemutatni kívánó bábszínház nyújthatja be.

Egy pályázó annyi pályázatot nyújthat be, ahány játszóhelye van.

Pályázni eredeti, színpadon, vagy bábszínpadon be nem mutatott művel, illetve új adaptációval lehet. (Adaptáció esetében nem feltétel, hogy a kiindulás alapjául szolgáló irodalmi mű magyar nyelvű alkotás legyen).

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló pályaművek.

A benyújtott mű legalább 45 perces játékidejű legyen, forgatókönyvszerűen tartalmazza az irodalmi szöveghez rendelt színpadi megoldásokra vonatkozó utasításokat.
A pályázat tartalmi anyaga ezen altémában maga a szövegkönyv.

Elnyerhető támogatás:
A nyertes pályázók - a szakértői testület javaslatának megfelelően bruttó 300-tól 500 ezer Forintig terjedő elismerésben részesülnek. A támogatás folyósításának feltétele az együttműködő színház igazolása arról, hogy a nyertes szövegkönyvet megvalósító produkció próbái megkezdődtek.

A támogatásból elszámolható költségek:

A pályázat célja:

3/2 Olyan új kortárs bábszínházi darabok színpadra kerülésének támogatása, amelyeket korábban sem színpadon, sem bábszínpadon nem mutattak be.A pályázaton való részvételnek nem feltétele a szövegkönyvírói pályázaton való részvétel.

Pályázni eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, szövegkönyvének stb. dramatizált változatával, vagy kortárs irodalmi mű új adaptációjával lehet.

A pályázat előnyben részesíti azokat a műveket, melyek a bábműfaj korosztálytól független értékeit képviselik és gazdagítják a színpadokon.

Támogatás igényelhető:

A produkciós támogatás minimális összege 500 ezer Forint, maximális összege 2 millió Forint.

A pályázat nem kívánja meghatározni az esetleges saját forrás mértékét, előnyben részesülnek azonban az önrésszel rendelkező produkciók.

A pályázó színház annyi pályázatot nyújthat be, ahány állandó játszóhelye van. Saját játszóhellyel nem rendelkező pályázó két pályázatot nyújthat be.

A pályázat tartalmi anyagában minden, a bírálatot segítő információ megküldendő. (Amennyiben a 3/1-es altémán nem indul - szinopszis, szövegkönyv.)
A szakmai beszámoló feltétele lesz a produkcióról készült felvétel benyújtása.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők:

Forgács András, Upor László, Háy János, Nánay István, Harsányi Sulyom László.

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens, a (06-1) 7954-653-as telefonszámon.

4. altéma

Gyermek és ifjúsági előadások bemutatása

Pályázati keretösszeg: 34 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 32,3 millió Forint

A pályázat célja:

Igényes, valódi színházi értéket képviselő gyermek és ifjúsági előadások bemutatásának támogatása.

Támogatás igényelhető:

A pályázat tartalmi anyagában a bírálatot segítő minden információt szükséges megadni.
Egy pályázó két bemutatóra kérhet támogatást.
Pályázaton elnyerhető támogatás: 500 ezer Forint - 2 millió Forint közötti összeg.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők:

Meczner János, Novák János, Oros Péter, Sándor L. István, Tóth Miklós

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens, a (06-1) 7954-653-as telefonszámon.

5. altéma

A színházlátogatás népszerűsítése

Pályázati keretösszeg: 30 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 28,5 millió Forint

A pályázat célja:
Önkéntes közreműködőkkel és reklámtechnikai eszközökkel színházi és táncközönség szélesítése, figyelmének felkeltése, aktivizálása a támogatott kampány által.

A pályázó feladata:
Valamennyi hazai színház népszerűsítése, játszási helytől és színházi műfajtól függetlenül. A pályázó országos média- és reklámkampány keretében mutassa be a színházba járás előnyeit, a kampány növelje a színházi műfajok iránti közönségigényeket. Előnyt élvez az a pályázó, aki a program megvalósítása során számításba veszi a színházi szakma önkéntes segítségét.
Támogatás igényelhető:

A pályázat tartalmi anyagában a bírálatot segítő minden információt szükséges megadni.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Pályázaton elnyerhető támogatás: minimum 1 millió – maximum 5 millió Forint közötti összeg.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők:

Csizmadia Tibor, Horgas Péter, Herczeg Tamás, Zimányi Zsófia, Mihályi Gábor.

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Szakonyi Zsófia színházi referens, a (06-1) 7954-243-as telefonszámon.

6. altéma

A színházi mobilitás elősegítése

Pályázati keretösszeg: 110 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 104,5 millió Forint

Kiemelt célok:

Támogatás igényelhető:

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.

Elnyerhető támogatás 500 ezer Forint – 20 millió Forint közötti összeg.

Az altémában pályázatot benyújtó előadó-művészeti szervezet egyidejűleg  a  VI-os kategóriában nyilvántartásba vett független színházak támogatására kiírt pályázaton annak 7. vagy 8. számú mobilitás altémájában nem pályázhat.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők:

Bába Krisztina,Barda Beáta, Ciboly Ádám, Kulka János, Máté Gábor, Szűcs Katalin, Urbán Balázs.

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Szakonyi Zsófia színházi referens, a (06-1) 7954-243-as telefonszámon.

7. altéma

Hivatásos táncművészeti szervezetek előadásainak országos forgalmazása

Pályázati keretösszeg: 40 millió Forint.
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 38 millió Forint

A pályázat célja:
A kiemelkedő jelentőségő táncelőadások országos vendégjátékának elősegítése.

Támogatás igényelhető:

A pályázathoz csatolni kell:

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.

Egy pályázó szervezet által elnyerhető támogatás 500 ezer Forint és 5 millió Forint közötti összeg a benyújtott vendégjáték-terv volumenétől függően.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők:
Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária, Szabó Csilla, Mucsi Zoltán, Szakály György, Imely Zoltán

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens, a (06-1) 7954-653-as telefonszámon.

8. altéma

Hivatásos táncművészeti szervezetek nemzetközi fesztiválon, fórumon, versenyen, konferencián, vendégjátékon való részvételére, és táncelőadások befogadására

Pályázati keretösszeg: 50 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg:47,5 millió Forint

Támogatás igényelhető:

A pályázathoz csatolni kell:

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.

Az altémában elnyerhető
legkisebb összeg 500 ezer Forint, a legnagyobb támogatás 7 millió Forint.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők:

Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária, Szabó Csilla, Mucsi Zoltán, Szakály György, Imely Zoltán

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens, a (06-1) 7954-653-as telefonszámon.

9. altéma

Hivatásos tánc és színház-művészeti szervezetek országos jelentőségű táncművészeti fesztiváljainak szervezésére

Pályázati keretösszeg: 26 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 24,7 millió Forint

Támogatás igényelhető:

A pályázathoz csatolni kell:

Az altémában elnyerhető legkisebb összeg 1 millió Forint, a legnagyobb támogatás 5 millió Forint.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek:

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők:
Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária, Szabó Csilla, Mucsi Zoltán, Szakály György, Imely Zoltán

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

Az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens, a (06-1) 7954-653-as telefonszámon.

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „OKM pályázatok” menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon lehet.

A pályázatok

A pályázat tartalmi feltételei:

Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felhívásnak a kézhezvételét követő 5 napon belül köteles eleget tenni, de hiánypótlásra legkésőbb a döntés időpontjáig van lehetőség.

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30 nap.
Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H - 1388 Budapest, Pf. 82.

A borítékra és a pályázati adatlapra is kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát: „Színházi kiemelt művészeti célok (1 vagy 2 vagy …… altéma)”

A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást nyújt:

2, 3, 4. 7, 8, 9 altáma szakmai kérdéseiben az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens a (06-1)7954 – 653-as telefonszámon,
1, 5, 6 altéma szakmai kérdéseiben az OKM Művészeti Főosztályán Szakonyi Zsófia színházi referens a (06-1) 7954-243-as telefonszámon,
a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Kovács Krisztina kollégiumi titkár a (06-1)327-4380-as telefonszámon.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:

Az adatlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

Jogorvoslat:

A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés:
A támogatást nyert pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a nyertes pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Egyösszegű folyósításra akkor kerülhet sor, ha a pályázat tartalmazza az ezt megalapozó pénzügyi és szakmai indoklást. A támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban kerülhet sor.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (a megvalósítási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló részletezése megtalálható a 6/2010. OKM rendelet Mellékletében.

Budapest, 2010. március 16.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

Megjelentetés dátuma: 2010. március 16.

 

 

A pályázat postáraadásának határideje: 2010. április 15.