A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma meghívásos pályázati felhívása

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA          

Pályázati cél: Kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális –művészeti fesztiválok megrendezésének támogatása.

A támogatási időszak kétéves, valamint hároméves, a fesztiválok 2017. január 1.–2017. december 31., 2018. január 1.–2018. december 31. és 2019. január 1.–2019. december 31. közötti megrendezésére vonatkozik.

Pályázati feltételek:

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

A 2018. január 1.–2018. december 31. közötti időszakra támogatásban részesült pályázók a támogatás összegére az aláírt szerződés birtokában a 2018. évben számíthatnak.

A 2019. január 1.–2019. december 31. közötti időszakra támogatásban részesült pályázók a támogatás összegére az aláírt szerződés birtokában a 2019. évben számíthatnak.

Altéma kódszáma: 206107/230

Pályázatra meghívást kap:

Hároméves időszakra (2017–2018–2019. évekre):

 1. Ars Sacra Alapítvány, az Ars Sacra Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 5 millió forint

 1. Armel Produkció és Sajtóiroda Kft., az Armel Operafesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 15 millió forint

 1. Csokonai Színház, a Deszka Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 5 millió forint

 1. Dombos Polgárok Egyesülete, a Dombos Fest megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 5 millió forint

 1. Vaskakas Bábszínház, a Győrkőcfesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 3 millió forint

 1. Thália Színház Nonprofit Kft., a Határon Túli Magyar Színházak Szemléje megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 12 millió forint

 1. Kaposfest Nonprofit Kft., a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál (Kaposfest) megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 15 millió forint

 1. Kincses Kolozsvár Egyesület, a Kolozsvári Magyar Napok megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 8 millió forint

 1. Győri Balett, a Magyar Táncfesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 15 millió forint

 1. Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, a Mediawave Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 10 millió forint

 1. Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Mesterségek Ünnepe megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., a Miskolci Operafesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Művészetek Völgye Nonprofit Kft., a Művészetek Völgye Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Főtér Fesztivál Egyesület, a Nagybányai Magyar Napok Főtér Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 2 millió forint

 1. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 8 millió forint

 1. Táncház Egyesület, az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 12 millió forint

 1. Ördögkatlan Fesztivál Egyesület, az Ördögkatlan Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Identitas Alapítvány, a Partiumi Magyar Napok megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 4 millió forint

 1. Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft., a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 8 millió forint

 1. Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft., a Pécsi Országos Színházi Találkozó megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Kónya Ádám Művelődési Ház, a PulzArt Kortárs Összművészeti Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 3 millió forint

 1. Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, a Savaria Történelmi Karnevál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Magyarok Öröksége Alapítvány, a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 15 millió forint

 1. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., a Szegedi Szabadtéri Játékok megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Marosvásárhelyért Egyesület, a Vásárhelyi Forgatag megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 5 millió forint

 1. Veszprémi Ünnepi Játékok Rendezvényszervező, Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a Veszprémi Ünnepi Játékok megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft., a Vidor Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., a VOLT Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Interkultur Hungaria Kulturális Rendezvényszervező és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a Zempléni Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

 1. Budapesti Zsidó Hitközség, a Zsidó Kulturális Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 10 millió forint

 1. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., a Zsolnay Fényfesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 8 millió forint

Kétéves időszakra (2018–2019. évekre):

 1. MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Cziffra György Művészeti Fesztivál megvalósítására.
  Évente igényelhető támogatás: 20 millió forint

A meghívás önmagában nem jelenti az automatikus támogatás tényét.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2017. január 1. és 2019. december 31. között megvalósuló fesztiválokra lehet.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Felhívjuk a pályázók figyelmét:

A 2018. január 1.–2018. december 31. közötti időszakra a támogatási szerződés megkötésének feltétele:

A 2018. évre a kötelező mellékleteket a 2017. évi támogatás pénzügyi elszámolásával és szakmai beszámolójával egyidejűleg kell feltölteni.

A kötelező mellékletek benyújtásának elmulasztása a pályázat megszüntetését vonja maga után!

A 2019. január 1.–2019. december 31. közötti időszakra a támogatási szerződés megkötésének feltétele:

A 2019. évre a kötelező mellékleteket a 2018. évi támogatás pénzügyi elszámolásával és szakmai beszámolójával egyidejűleg kell feltölteni.

A kötelező mellékletek benyújtásának elmulasztása a pályázat megszüntetését vonja maga után!

Jogszabály változása esetén az Igazgatóság jogosult az aktuális évre vonatkozóan további adatok, információk, nyilatkozatok bekérésére, valamint ezen alapuló további feltételek megállapítására.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1 %-át + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium előírja.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg) minimum 20%-a.

Az előírt kötelező saját forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozatot vagy igazolást kérünk a pályázati adatlap 7. pontjához feltölteni. 

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdése alapján a saját forrás rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozaton

A megítélt támogatásról és a megítélt támogatáshoz arányosított saját forrással együttesen kell elszámolni (megítélt támogatás: 0,8 = elszámolandó összeg). 

A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni („Saját forrás”, „Az államháztartáson belüli szervezettől (kivéve önkormányzattól), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól, külföldi forrásból kapott támogatás”, „Önkormányzattól kapott támogatás”, valamint az „Egyéb kapott támogatás” soron feltüntetett összeg fogadható el saját forrásként).

Saját forrásként kizárólag azon bevételek fogadhatók el, amelyek más szervezet felé nem kerülnek elszámolásra.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a Kollégium dönt.

Üzemeltetési és fenntartási kiadásokra (rezsiköltség) támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. betétlap;
 2. a fesztivál részletes műsorterve (max. 3 oldal terjedelemben);
 3. előírt (20%) saját forrás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat vagy igazolás;
 4. nyilatkozat társrendezőkről;
 5. nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata;
 6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza).

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni (pl. egyéb melléklet, pénzügyi lebonyolító nyilatkozata).

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet, lebonyolítói nyilatkozatot csatolni, azt ezen mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges (pl. nincs, nem releváns stb.).

Felhívjuk pályázóink figyelmét, amennyiben lebonyolító igénybevételével kerül sor pályázat benyújtására, a lebonyolítói nyilatkozatot a pályázati adatlap 7. pontjában csatolni szükséges.

A lebonyolító nyilatkozata minta letölthető az NKA-portál Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Lebonyolító nyilatkozata menüpontból.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 5 pozícióban az 1B402 kódot.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban leírtakat.

Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

          ezen belül kiemelten az alábbiakat:

A Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

Elszámolásra vonatkozó előírások:
A pályázat elszámolását az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be.

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1 MB, szakmai beszámoló esetében 10 MB.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy támogatott pályázatok esetén – a szakmai ellenőrzés érdekében – az egyes programok előtt 2 héttel értesítést/meghívót kell küldeniük a kulturalisfesztivalok@nka.hu e-mail címre. 

A támogatottnak a programról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) a támogatott fesztivál honlapján közölnie kell.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

***

TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk pályázóinkat:
Pályázatának benyújtása alkalmával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.

A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott - www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon.

A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet alapján támogatásban részesülnek.

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó további szabályokat az államháztartásról szóló törvény (Áht.) 54. §-a, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet (Ávr.) 100. §-a tartalmazza.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az Igazgatóság az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény (NKAtv.) 9. § (8) bekezdése, az Áht. 54/A-C. §-a, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.) 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.

* * *

Jelen pályázati felhívás alapján – a képfelvételek készítésével összefüggésben nyújtott támogatások kivételével - a kedvezményezett az Európai Bizottság  SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesül.

Jelen pályázati felhívás alapján képfelvétel készítésével összefüggésben nyújtott támogatás a 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet szerinti  támogatásnak minősül, amelynek európai uniós versenyjogi alapját az SA.36579 számú bizottsági határozattal meghosszabbított N 202/2008. számú, és az azt módosító SA.38425 számú európai bizottsági határozatok képezik.

* * *

Felhívjuk pályázóink figyelmét 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:

Amennyiben visszafizetési kötelezettség kerül előírásra, úgy biztosíték a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig kérhető, figyelemmel a kamat, kötbér és késedelmi pótlék előírásokra is.

A biztosíték a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

Az NKA Igazgatósága saját hatáskörben dönt a hiánypótlás lehetőségének biztosításáról.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás céljaira létrehozott munkaviszonyban kifizetett munkabérre és közterheire, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el.

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint.

A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a regisztrációban megadott név, székhely/cím, képviselő személye, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok változásait a regisztráció módosításával haladéktalanul kezdeményeznie kell.

A pályázó ellen indult csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárást – 8 napon belül – köteles az Igazgatóságnak bejelenteni.

Pályázati adatlapot kitölteni az NKA-portál Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok menüpontjában szereplő adott Kollégium neve/Adatlap kitöltése linkre kattintva lehet. Minta pályázati adatlap az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok menüpont alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA-portál Jogi háttér menüpont alatt.

***

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. december 2-án, éjfélig lehet.

A pályázat sikeres benyújtásának visszaigazolására a rendszer által generált automatikus levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító – az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció kötelező.

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4353-as, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.

A döntés az NKA-portálon is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás – álláspontja szerint – jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma