Felhívás könyvkiadóknak a Márai-program v. fordulójában való részvételre

FELHÍVÁS KÖNYVKIADÓKNAK A MÁRAI-PROGRAM V. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A könyvszakmai projekt célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése.

A projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma felhívással fordul a magyarországi bejegyzésű és a határon túli magyar kiadókhoz, hogy könyveiket nevezzék a Márai-program V. listájára a KELLO honlapján, a marai.kello.hu elérési útvonalon.

Azok a kiadók nem vehetnek részt a Márai-program V. fordulójában, akik a Márai-program IV. fordulójában nem teljesítették vállalt kötelezettségeiket, azaz a tőlük megrendelt szükséges könyvmennyiséget – 100 példányig – nem szállították be a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kijelölt raktárhelyiségébe, illetve a szükséges bizonylatokat nem állították ki a KELLO által megadott határidőig.

A jelentkezés feltételei:

Nem lehet nevezni:

Lehet nevezni:

A kiadók részvételi szándékukat írásban kötelesek jelezni – a KELLO részére – 2015. február 27. és március 10. között.

A jelentkezéssel egyidejűleg a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a meghatározott példányszámot biztosítják a Könyvtárellátó megrendelésétől számított 20 naptári napon belül. Továbbá a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell, hogy korábban nem részesültek – a Márai V. listára felajánlott könyvekkel kapcsolatban – központi, állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból kapott (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.) könyvkiadási támogatásban (NYILATKOZAT).

A Márai-program keretében nevezett művek címét és műfaji besorolását, valamint a kiadók adatait a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. erre a célra létrehozott felületén lehet rögzíteni: 2015. március 11.–2015. március 31.

A kiadók felajánlott könyveiből a Könyvkiadás Kollégiuma 2015-ben 400 művet (200 szépirodalmi és 200 tényirodalmi) választ ki az V. Márai-listára, amelyből a könyvtárak – gyűjtőkörüknek megfelelően – választhatnak.

Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

Tájékoztatjuk a kiadókat, hogy az Európai Unió Bizottságának SA. 34770 (2012/N-2) határozatával jóváhagyott támogatási program alapján azok a kiadók, amelyek könyvét a könyvtárak az NKA támogatásával megvásárolják, kulturális támogatásban részesülnek.

További információt a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársától Jelinek Emese Márai-program projekt koordinátor marai@kello.hu
06-30/732-14-15 elérhetőségen lehet kérni.

Könyvkiadás Kollégiuma