FELHÍVÁS KÖNYVKIADÓKNAK A MÁRAI-PROGRAM IV. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

FELHÍVÁS KÖNYVKIADÓKNAK A MÁRAI-PROGRAM IV. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A könyvszakmai projekt célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése.

A projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma felhívással fordul a magyarországi bejegyzésű és a határon túli magyar kiadókhoz, hogy könyveiket nevezzék a Márai-program IV. listájára a KELLÓ honlapján, a marai.kello.hu elérési útvonalon.

Azok a kiadók nem vehetnek részt a Márai-program IV. fordulójában, akik a Márai-program III. fordulójában nem teljesítették vállalt kötelezettségeiket, azaz a tőlük megrendelt szükséges könyvmennyiséget – 100 példányig – nem szállították be a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kijelölt raktárhelyiségébe, illetve a szükséges bizonylatokat nem állították ki a KELLÓ által megadott határidőig.

A jelentkezés feltételei:

Nem lehet nevezni:

Lehet nevezni:

A kiadók részvételi szándékukat írásban kötelesek jelezni – a KELLÓ részére – 2014. március 25. és április 5. között.

A jelentkezéssel egyidejűleg a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a meghatározott példányszámot biztosítják a Könyvtárellátó megrendelésétől számított 20 naptári napon belül. Továbbá a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell, hogy korábban nem részesültek – a Márai IV. listára felajánlott könyvekkel kapcsolatban – központi, állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból kapott (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.) könyvkiadási támogatásban. (NYILATKOZAT)

A Márai-program keretében nevezett művek címét és műfaji besorolását, valamint a kiadók adatait a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. erre a célra létrehozott felületén lehet rögzíteni: 2014. április 7.–2014. május 5.

A kiadók felajánlott könyveiből a Könyvkiadás Kollégiuma 2014-ben 200 művet (100 szépirodalmi 100 tényirodalmi) választ ki a IV. Márai-listára, amelyből a könyvtárak – gyűjtőkörüknek megfelelően – választhatnak

Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

Tájékoztatjuk a kiadókat, hogy az Európai Unió Bizottságának SA. 34770 (2012/N-2) határozatával jóváhagyott támogatási program alapján azok a kiadók, amelyek könyvét a könyvtárak az NKA támogatásával megvásárolják, kulturális támogatásban részesülnek.

További információt a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársaitól, Jelinek Emese Márai Program projekt koordinátor jelinek.emese@kello.hu 06-30/732-14-15 és Horváth Bernadett 06-30/732-06-95 horvath.bernadett@kello.hu elérhetőségeken lehet kérni.

Könyvkiadás Kollégiuma