A Könyvkiadás Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

FELHÍVÁS KÖNYVKIADÓKNAK A MÁRAI-PROGRAM VIII. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A könyvszakmai projekt célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése.

A projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma felhívással fordul a magyarországi bejegyzésű és a határon túli magyar kiadókhoz, hogy könyveiket nevezzék a Márai-program VIII. listájára a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban KELLO) honlapján, a https://marai.kello.hu/ elérési útvonalon.

Azok a kiadók nem vehetnek részt a Márai-program VIII. fordulójában, akik a Márai-program VII. fordulójában nem teljesítették vállalt kötelezettségeiket, azaz a tőlük megrendelt szükséges könyvmennyiséget – 100 példányig – nem szállították be a KELLO kijelölt raktárhelyiségébe, illetve a szükséges bizonylatokat nem állították ki a KELLO által megadott határidőig.

A jelentkezés feltételei:

Nem lehet nevezni:

Lehet nevezni:

A kiadók részvételi szándékukat írásban a lent megadott elérhetőségen kötelesek jelezni - a KELLO részére – 2018. április 13. – 2018. május 7. között.

A jelentkezéssel egyidejűleg a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a meghatározott példányszámot biztosítják a KELLO megrendelésétől számított 20 naptári napon belül. A nyilatkozat bejelentkezés nélkül letölthető a KELLO https://marai.kello.hu/ internetes felületről, melyet kitöltve, szkennelt formátumban kell visszaküldeni a marai@kello.hu e-mail címre.

Továbbá a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a Márai VIII. listára jelölt kiadványok megjelentetésére az NKA-tól részesültek-e támogatásban (nyilatkozat). A kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozatot szkennelt formátumban kell visszaküldeni a marai@kello.hu e-mail címre.

Szkennelés után kérjük, mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állomány, valamint annak tartalma olvasható-e.

A Márai-program keretében nevezett művek címét, műfaji besorolását, kiadásra vonatkozó adatait (hányadik kiadás, utánnyomás, bővített kiadás, javított kiadás), NKA támogatás tényét (amennyiben a kiadó a kiadvány megjelentetésére az NKA-tól részesült támogatásban), valamint a kiadók adatait a KELLO erre a célra létrehozott felületén lehet rögzíteni: 2018. május 11. – 2018. május 31-ig.

Felhívjuk a kiadók figyelmét, hogy a könyvek nevezésekor a felületen minden adatot kötelező megadni!

A kiadók felajánlott könyveiből a Könyvkiadás Kollégiuma 2018-ban 500 művet (250 szépirodalmi és 250 tényirodalmi) választ ki az VIII. Márai-listára, amelyből a könyvtárak – gyűjtőkörüknek megfelelően – választhatnak.

Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

További információt a KELLO munkatársától, Kovács-Jelinek Emese Márai NKA-programmenedzsertől a 06-30/732-14-15, illetve marai@kello.hu elérhetőségen lehet kérni.

Könyvkiadás Kollégiuma