Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az www.emet.gov.hu címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására, amelyről érintettek értesítést kapnak. Az adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  1. Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata

Személyes adataival az adatkezelő a következő módokon kerülhet kapcsolatba: egyrészt az internetes kapcsolat fenntartásával, másrészt pályázatának benyújtásával összefüggésben.

Felületeinket úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Az Ön adatait, amelyek a felületeink látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az adatkezelő nem adja tovább.

  1. Adatvédelmi tisztviselő

Elérhetőségek : +36 (1)-550-2700, +36 (1)-550-2790, +36 (70) 396 3381

  1. A kezelt személyes adatok köre