HANGFOGLALÓ KÖNNYŰZENE TÁMOGATÓ PROGRAM KOLLÉGIUMA

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Téma:

A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a Hangfoglaló Program Médiatámogatási Alprogram keretében a kortárs könnyűzene nyilvánossághoz-jutását segítő, online alapú, a jövő médiafogyasztási trendjeit alapul vevő, és ahhoz kapcsolódó médiaformátum (online rádió) létrehozására.

Pályázati cél: A Hangfoglaló Program Kollégiuma úgy ítéli meg, hogy a program indulása óta jelentősen átalakult a hazai könnyűzene közreadását segítő médiumok piaca. Jelentősen csökkent a kortárs, magyar könnyűzene értékeinek a folyamatos felmutatása. A megváltozott hallgatói szokások és a hazai rádiós piac egysíkú tartalomszolgáltatása miatt a magyar zenészek többsége nem jut előrelépési lehetőséghez, ami a zeneipart, mint kreatív iparágat egyfajta válsághelyzet felé sodorja. Az újdonságokat nem játszó csatornák miatti jogdíjak kiesése, valamint a promóció nélküli ismeretlenségből fakadó koncertek hiánya ellehetetleníti a hazai könnyűzenei szakmát. Éppen ezért nemcsak a feltörekvő, de a már jó ideje a pályán lévő formációk is egy újfajta támogatásra szorulnak.

A Hangfoglaló Program Kollégium úgy érzi, hogy a könnyűzene közreadását segítő médiumok átalakulása miatt annak a tudásanyagnak az átadására sincs lehetősége, amely 2014 óta az egyes alprogramjaiban felhalmozódott.

A fentiek alapján a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma úgy látja, ösztönöznie kell egy olyan online alapú rendszernek a kiépítését, amely a kor adta lehetőségekkel élve, és azokkal lépést tartva meghatározó könnyűzenei médiummá válhat. A pályázat révén elérni kívánt eredmény egy podcastekkel integrált internetes rádió alapjainak lerakása, amely könnyen egyesíthető más online felületekkel.
Pályázók köre: Olyan magyarországi székhelyű vállalkozások, amelyek a pályázatba bevonni kívánt kollégáik révén igazolható tapasztalatokkal rendelkeznek a rádiózás, az online rádiózás, a podcast formátumok területén, továbbá az elmúlt két évben ezen területek valamelyikén a Hangfoglaló Program pályázói voltak, vagy a Hangfoglaló Programirodával együttműködtek.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% Áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 20.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 779133/105
Megvalósítás időtartama: 2020. február 1. - 2020. december 31.
Benyújtási határidő: 2020. január 20., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. december 18.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

Téma:

A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a Hangfoglaló Program Médiatámogatási Alprogram keretében kortárs, magyar könnyűzenei felvételek játszásának ösztönzésére helyi és kisközösségi, földi sugárzású rádiókban.

Pályázati cél: A Hangfoglaló Program Kollégiuma azt érzékeli, hogy a kortárs magyar könnyűzene rádiós játszása nagyban befolyásolja az élőzenét játszó formációk, elsősorban a fővároson kívüli, jegyeladáson alapuló koncertlehetőségeit és a megvalósuló koncertek látogatószámát. Mindez pedig összefüggésben van a zeneszerzőknek és zenészeknek járó jogdíjak alakulásával, e két szegmens révén pedig a hazai könnyűzene megújulásához nélkülözhetetlen források biztosításával.

Éppen ezért a Hangfoglaló Program Kollégiuma 2020-ban egy olyan rádiós játszást ösztönző projektet kíván elindítani és tesztelni, amelynek célja, hogy legalább 14 helyi és kisközösségi rádióban a minél frissebb, elsősorban magyar nyelvű dalok játszását ösztönözze. A megvalósító révén pedig a dalok játszáshoz kapcsolódóan minél nagyobb publicitást érjen el a játszásba kerülő zenekarok számára a kiválasztott médiafelületeken keresztül.
Pályázók köre: Olyan magyarországi székhelyű, könnyűzenével foglalkozó szakmai szervezetek, szövetségek, egyesületek – illetve ezek kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozások –, amelyek az elmúlt egy évben a rádiózáshoz kapcsolódóan bármilyen szakmai tevékenységet folytattak, illetve az elmúlt egy évben a Hangfoglaló Programmal vagy bármelyik alprogramjával igazolhatóan együttműködtek.
Nevezési díj:

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% Áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!
Tervezett keretösszeg: 30.477.989 Ft
Igényelhető támogatás: 30.477.989 Ft
Altéma kódszáma: 779133/106
Megvalósítás időtartama: 2020. február 1. - 2020. december 31.
Benyújtási határidő: 2020. január 20., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. december 18.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege
 
Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English