HANGFOGLALÓ KÖNNYŰZENE TÁMOGATÓ PROGRAM KOLLÉGIUMA

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

1. Téma: Fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása.
Pályázók köre: Fővárosi könnyűzenei fellépéseknek helyszínt biztosító intézmények (klubok, művelődési házak, szórakozóhelyek) és rendezvényszervezők, mint jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak jogi személyiséggel rendelkező fenntartója vagy egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Magánszemély nem pályázhat!
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
Tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: koncertenként legfeljebb 250.000 Ft, összesen maximum 2.500.000 Ft pályázatonként. Az igényelhető támogatás összegébe az előadói tiszteletdíj valamint a reklám-, pr- és marketingköltség egyaránt beleértendő.
Altéma kódszáma: 779138/89
Megvalósítás időtartama: 2019. október 1. - 2020. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2019. július 25., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. június 24.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

2. Téma: Fővároson kívüli könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, közművelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása. A támogatás célja, hogy a fővároson kívül minden megyében legalább egy olyan könnyűzenei koncerthelyszín tartósan működjön, ahol az élőzenei koncertet vállaló előadók rendszeresen felléphetnek.
Pályázók köre: Belföldi, fővároson kívüli könnyűzenei fellépéseknek helyszínt biztosító intézmények (klubok, művelődési házak, szórakozóhelyek) és rendezvényszervezők, mint jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak jogi személyiséggel rendelkező fenntartója vagy egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Magánszemély nem pályázhat!
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
Tervezett keretösszeg: 145.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: koncertenként legfeljebb 250.000 Ft, összesen maximum 4.000.000 Ft pályázatonként. Az igényelhető támogatás összegébe az előadói tiszteletdíj valamint a reklám-, pr- és marketingköltség egyaránt beleértendő.
Altéma kódszáma: 779131/89
Megvalósítás időtartama: 2019. október 1. - 2020. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2019. július 25., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. június 24.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

3. Téma: Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta területein működő könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres, magyar fellépőkkel megvalósuló élőzenei koncertprogram lebonyolítása. A támogatás célja, hogy a Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta területein olyan könnyűzenei koncerthelyszínek működjenek tartósan, ahol magyar könnyűzenei formációk élőzenei koncertekkel rendszeresen felléphetnek.
Pályázók köre: határon túli székhelyű és/vagy határon túli működési területű, könnyűzenei fellépéseknek helyszínt biztosító, Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta területein működő intézmények (klubok, művelődési házak, szórakozóhelyek) és rendezvényszervezők, mint jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak jogi személyiséggel rendelkező fenntartója vagy egyéni vállalkozók, egyéni cégek. Külföldi jogi személy pályázónak pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie, amennyiben nem rendelkezik magyarországi számlaszámmal. Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy lehet, egyéni vállalkozó nem.
Magánszemély nem pályázhat!
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
Tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: koncertenként legfeljebb 250.000 Ft, összesen maximum 3.000.000 Ft pályázatonként.
Altéma kódszáma: 779136/89
Megvalósítás időtartama: 2019. október 1. - 2020. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2019. július 25., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. június 24.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

Téma: Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program keretében a magyar nyelvű dalszövegírást nem az alkotás felől megközelítő, de azt bármilyen más módon népszerűsítő, oktató, megőrző és ösztönző projektekre (például a témában megvalósuló kutatásokra, dalszerző táborok szervezésére, szakmai programok, képzések lebonyolítására, magyar nyelvű dalokkal kapcsolatos rendezvényekre), a magyar nyelvű dalkultúra megőrzésére.
A Kollégium a beérkező pályázatok közül azokat kívánja támogatni, amelyek megvalósítását a leghatékonyabbnak látja a magyar nyelvű dalszövegírás fejlődése, színvonalának emelése és hagyományainak megőrzése szempontjából.
Pályázati cél: A magyar nyelvű dalok megőrzésének, megismertetésének, értelmezésének támogatása, a magyar nyelvű dalszerzés kultúrájának támogatása, a magyar nyelvű dalok népszerűsítése, bemutatásuk elősegítése, ezáltal a magyar nyelvű dalok elismertségének és értékének növelése.
Pályázók köre: Olyan könnyűzenével, rendezvényszervezéssel vagy kifejezetten a magyar nyelvvel foglalkozó jogi személyiséggel rendelkező cégek, egyéni vállalkozók, társadalmi szervezetek, közintézmények és magánszemélyek, akik a Kollégium által megfogalmazott célok elérése érdekében a Hangfoglaló Program hatodik évadában (2019/2020) kívánják megvalósítani projektjeiket.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot - amely magában foglalja a 27% áfát is - köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 forint
Altéma kódszáma: 779108/87
Megvalósítás időtartama: 2019. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2019. július 25., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. június 24.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

Téma: Induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítése, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítása.
A pályázat célja, hogy ösztönözze és támogassa azoknak az induló és kezdő zenekaroknak, előadóknak az első lépéseit, akiknek a produkciói színvonala alapján feltételezhető, hogy gazdagítják a magyar könnyűzenei kultúrát és számíthatnak a közönség érdeklődésére. A Hangfoglaló Program további alprogramjaival együtt komplex támogatási rendszerben kívánja segíteni az alkotókat tehetségük kibontakoztatásában és szakmai fejlődésükben.
Pályázók köre: Olyan induló és kezdő előadók, zenekarok, akik:
  • legfeljebb 1, nem szerzői kiadású nagylemezzel (minimum 8 dal egy adathordozón) rendelkeznek, és nincs érvényben lévő lemezkiadásra vonatkozó szerződésük,
  • a pályázati felhívás megjelenése előtti 1 évben maximum 20 élő koncertet adtak,
  • maximum 2 olyan dallal rendelkeznek, amelyet országos lefedettségű rádió több mint 5 alkalommal játszott a pályázat megjelenését megelőző 12 hónapban.
A pályázatot a fenti szakmai kritériumoknak megfelelő zenekarok és előadók, illetve a képviseletükben eljáró jogi vagy természetes személyek nyújthatják be. Nem önálló jogi személy zenekarok képviselőjük útján pályázhatnak.
Formációk esetén: a Pályázók köre bekezdésben leírt valamennyi feltételnek a tagok (illetve a tagok korábbi formációinak) több, mint 50 %-ánál teljesülnie kell. Alacsonyabb mértékű teljesülés esetén a formáció (annak képviselője) nem nyújthat be pályázatot.
Azon előadók és zenekarok, amelyek a 2014. évben a Zenei Kollégiumtól a Cseh Tamás Program keretén belül fiatal pályakezdő előadók, zenekarok első hang- és képfelvételének elkészítésére, valamint a pályára lépést támogató kommunikáció megvalósítására (altéma száma: 3044/200), valamint a 2015., 2016. és 2017. évben a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégiumtól (2017. októbertől Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiumától) az induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítésére, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítására (altéma száma: 7944/5, 779144/22, 779144/31, 779144/32, 779144/45, 779144/65) támogatásban részesültek, jelen felhívásra nem nyújthatnak be pályázatot. Ugyancsak nem nyújthatnak be pályázatot azon zenekarok, amelyeknek bármelyik tagja, mint egyéni előadó korábban a fenti pályázatokon sikeresen szerepelt bármilyen zenei formációban.
Azt a pályázót, aki jelen pályázati felhíváshoz kötelező mellékletként benyújtandó pályázói nyilatkozatban valótlant állít, a Kollégium az általa meghirdetett pályázatokból 5 évre kizárhatja. Előadónként, zenekaronként azonos formációval csak 1 pályázat nyújtható be.
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
Tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 2.000.000 Ft pályázatonként
Altéma kódszáma: 779144/88
Megvalósítás időtartama: 2019. december 1. - 2020. december 31.
Benyújtási határidő: 2019. július 31., éjfél.
Megjelentetés dátuma: 2019. július 1.
Kitöltési útmutató
A pályázati felhívás teljes szövege

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English