2017.


1/2017. (I.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2017. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint elfogadja. A Bizottság jelen határozatát az NKA törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek. 1/2017. (I.26.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2017. február 14-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2017. február 9-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2017. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint.


2/2017. (I.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Cselovszki Zoltán

Örökségvédelem Kollégiuma

Diószegi László

Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

Dubrovay László

Színházművészet Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Kiss János

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma

Pécsi Györgyi

Iparművészet Kollégiuma

Képzőművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Szomjas György

Filmművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma


3/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2016. évi beszámolóját.


4/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2017. február 23-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Cselovszki Zoltán

Iparművészet Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

Diószegi László

Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

Dubrovay László

Színházművészet Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Kiss János

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma

Pécsi Györgyi

Képzőművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Szomjas György

Filmművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma


5/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Arany János 200 emlékév 2017. évi programjainak megvalósítására – a Bizottság 71/2016. (XI.08.) számú határozata alapján – biztosított 50 millió Ft címzett keret felhasználása érdekében:

- a Filmművészet Kollégiuma számára 10 millió Ft címzett keretösszeget,
- a Képzőművészet Kollégiuma számára 20 millió Ft címzett keretösszeget,
- a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium számára 10 millió Ft címzett keretösszeget
- a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium számára 10 millió Ft címzett keretösszeget,
biztosít. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. március 6-án jóváhagyta az Arany János 200 emlékév 2017. évi programjainak megvalósítására biztosított címzett keret felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


6/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium néven 4 fős ideiglenes kollégium létrehozását javasolja Miniszter úr számára három évre vonatkozólag. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. március 6-án jóváhagyta Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium néven 4 fős ideiglenes kollégium létrehozását.


7/2017. (II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2018. évi Cziffra György Művészeti Fesztivál kiegészítő támogatására 10 millió Ft címzett meghívásos keretet biztosít a Zeneművészet Kollégiuma számára, illetve a települési könyvtárak eszközfejlesztésének kiegészítő támogatására 75 millió Ft címzett keretösszeget hagy jóvá a Közgyűjtemények Kollégiuma számára. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. március 6-án jóváhagyta a címzett és címzett meghívásos keretek meghatározását a határozatban részletezettek szerint.


8/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


9/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Filmművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


10/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság technikai kiegészítés feltétele mellett, egyhangúlag elfogadta a Fotóművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


11/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


12/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Képzőművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


13/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság technikai kiegészítés feltétele mellett, egyhangúlag elfogadta a Népművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


14/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


15/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


16/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Táncművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


17/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság technikai kiegészítés feltétele mellett, egyhangúlag elfogadta a Zeneművészet Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


18/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


19/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könnyűzene Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


20/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


21/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


22/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


23/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


24/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Örökségvédelem Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


25/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


26/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


27/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi szakmai beszámolóját.
 


28/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2016. évi beszámolót.
 


29/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, a Múzeumok Őszi Fesztiválja, a Nyitott Levéltárak és az Országos Könyvtári Napok megrendezésének támogatása céljából a Kollégium 2017. évi meghívásos keretének emelését 17.873.000 Ft-tal a nyílt keret terhére a mellékelt táblázat szerint fogadja el.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Nyílt keret

Meghívásos keret

Egyenleg

Közgyűjtemények Kollégiuma

-17.873.000 Ft

+17.873.000 Ft

0 Ft

Összesen:

-17.873.000 Ft

+17.873.000 Ft

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 10-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keretének átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


30/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Zeneművészet Kollégiuma számára kezdeményezi a 2. Budapesti Nemzetközi Gitárverseny megrendezésének támogatása céljából a Kollégium 2017. évi címzett meghívásos keretének emelését 15.000.000 Ft-tal.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Címzett meghívásos keret

Zeneművészet Kollégiuma

                                              +15.000.000 Ft

Összesen:

+15.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 10-én jóváhagyta a Zeneművészet Kollégiuma keretének emelését a határozatban részletezettek szerint.


31/2017. (IV.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Előadóművészi Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján az alábbi szakmai Kollégiumok 2017. évi nyílt keretét megemeli:

  • Könnyűzene Kollégiuma
  • Színházművészet Kollégiuma
  • Táncművészet Kollégiuma
  • Zeneművészet Kollégiuma

48.303.687 Ft
29.370.000 Ft
3.500.000 Ft
5.200.000 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2017. május 10-én jóváhagyta az Előadóművészi Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján a határozatban részletezettek szerint az érintett szakmai kollégiumok 2017. évi nyílt pályázati keretének emelését.


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke
Impresszum | Honlaptérkép | Sajtószoba | RSS | Munkatársak | Technikai ajánlás