Az előző évek bizottsági határozatai és állásfoglalásai az archívumban érhetőek el.


1/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2019. évi beszámolóját elfogadja.


2/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság a melléklet szerint egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2019. évi beszámolójának szempontrendszerét.

Melléklet a 2/2020. (I.30) számú bizottsági határozathoz


3/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi címzett kereteit a melléklet szerint határozza meg. A Bizottság rögzíti, hogy amennyiben az év folyamán a bevételnövekedésből adódóan többletforrás felosztására kerül sor, a „Közgyűjteményi programok és fejlesztések” címzett keretet növelni fogja, legalább a 2019. évi keret mértékéig.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. február 14-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi címzett kereteinek meghatározására vonatkozó határozatot.

Melléklet a 3/2020. (I.30) számú bizottsági határozathoz


4/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Szépirodalom Kollégiuma kollégiumvezetői pozíciójára a 2020. március 1-től 2022. február 28-ig tartó időszakra a Bizottság egyhangúlag Dr. Falusi Márton ismételt kinevezésére tesz javaslatot.

Figyelemmel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra, Dr. Falusi Márton kollégiumi tagsági jogviszonya 2022. február 28. napjáig meghosszabbításra kerül. 

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. február 20-án jóváhagyta a Szépirodalom Kollégiuma vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2020. február 12-én előzetesen egyetértett.


8/2020. (III.6) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Színházművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 44.400.000 Ft-tal a nyílt kerete – a 70/2019. (XI.21) sz. bizottsági határozattal meghatározott folyóirat-céltámogatás – terhére.

Színházművészet Kollégiuma

Nyílt keret

Egyedi keret

Egyenleg

2020.

- 44.400.000 Ft

+ 44.400.000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

- 44.400.000 Ft

+ 44.400.000 Ft

0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


9/2020. (III.23) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a COVID-19 koronavírus terjedésének korlátozása érdekében a kormányzat által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt lehetővé teszi a Kollégiumok számára az elektronikus úton történő döntéshozatalt. Az elektronikus úton megvalósuló döntési folyamatot a megfelelő módon dokumentálni kell.


10/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság 8 igen szavazattal, egy tartozkodás mellett úgy döntött, hogy egyes művészeti tematikájú kollégiumok együttműködésében az összművészeti online lapok támogatására irányuló közös pályázat megvalósítására a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében az elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 21 000 000 Ft forrást biztosít, a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi

  • a Filmművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 1.000.000 Ft,
  • a Képzőművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft,
  • a Szépirodalom Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft,
  • a Színházművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2 000 000 Ft

átcsoportosítását a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretébe. A pályázathoz a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft saját forrást biztosít.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


11/2020. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 10.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Táncművészet Kollégiuma Meghívásos keret Egyedi keret Egyenleg
2020. - 10.000.000 Ft + 10.000.000 0 Ft
Mindösszesen: - 10.000.000 Ft + 10.000.000 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.

12/2020 (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Filmművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 60.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Filmművészet Kollégiuma Meghívásos keret Egyedi keret Egyenleg
2020. - 60.000.000 Ft + 60.000.000 0 Ft
Mindösszesen: - 60.000.000 Ft + 60.000.000 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke
Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English