A 2017-es bizottsági határozatok és állásfoglalások 2018. január 1. után az archívumban érhetőek el.


1/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2018. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint elfogadja és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia elnökének és Miniszter úrnak továbbítja.

1/2018. (I.4.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 23-án, Vashegyi György elnök úr 2018. január 18-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2018. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint.


2/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2018. évi NKA alelnöki keret mértékét az előző évivel megegyező mértékben, 15.000 ezer Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én jóváhagyta a 2018. évi NKA alelnöki keret mértékének meghatározására vonatkozó javaslatot.


3/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, javasolja Miniszter úrnak, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma működését további három évvel, várhatóan 2021. február 28-ig hosszabbítsa meg. A határozat elfogadásával egyidejűleg a Bizottság felkéri az EMET-NKAI-t, hogy a Kollégium alapító okiratának módosítását készítse elő, melyet soron következő, februári ülésén véleményezni kíván. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én a határozatban részletezettek szerint jóváhagyta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma működésének meghosszabbításáról szóló javaslatot.


4/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy Összművészeti Programok Kollégiuma néven 6 fős ideiglenes kollégium létrehozását javasolja Miniszter úr számára három éves időtartamra. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én a határozatban részletezettek szerint jóváhagyta az Összművészeti Programok Kollégiuma létrehozásáról szóló javaslatot.


5/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatai esetén a mellékelt táblázatban foglalt döntést hozza. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

5/2018. (I.4.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én jóváhagyta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban és annak mellékletében részletezettek szerint.


6/2018. (I.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az 59/2017. (IX.18.) számú határozatával a Közgyűjtemények Kollégiuma számára Közgyűjteményi fejlesztések és programok megvalósítása céljára biztosított címzett nyílt keretből 150 millió forintot a települési könyvtárak 2018. évi eszközfejlesztésének támogatására fordít. A címzett nyílt keret fennmaradó hányadának egyéb célra történő felhasználásáról a Bizottság későbbi időpontban határoz. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2018. január 17-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma számára biztosított címzett keret pontosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke
Impresszum | Honlaptérkép | Sajtószoba | Munkatársak | Technikai ajánlás | English | RSS