A 2018-as bizottsági határozatok és állásfoglalások 2019. január 1. után az archívumban érhetőek el.


1/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2019. évi pályáztatási naptár tervezetét az alábbiakban részletezettek szerint:

2019. I. félévi pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése Megjelentetési határidő Benyújtási határidő
Népművészet Kollégiuma 2019.03.19 2019.04.18
Könyvkiadás Kollégiuma 2018.12.21 2019.01.23
2019.03.18 2019.04.17
Fotóművészet Kollégiuma 2019.03.08 2019.04.08
Filmművészet Kollégiuma 2019.03.04 2019.04.11
Iparművészet Kollégiuma 2019.03.19 2019.04.18
Képzőművészet Kollégiuma 2019.03.18 2019.04.18
Színházművészet Kollégiuma 2019.03.08 2019.04.08
Táncművészet Kollégiuma 2019.03.18 2019.04.18
Szépirodalom Kollégiuma 2019.03.21 2019.04.30
Közművelődés Kollégiuma 2019.03.12 2019.04.15
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2019.03.05 2019.04.08
Zeneművészet Kollégiuma 2019.03.20 2019.04.20
Könnyűzene Kollégiuma 2019.03.27 2019.04.30
Közgyűjtemények Kollégiuma 2019.03.20 2019.04.20
2019.05.13 2019.06.13
Építőművészet Kollégiuma 2019.03.19 2019.04.22
Örökségvédelem Kollégiuma 2019.03.20 2019.04.29
Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program Ideiglenes Kollégium - -
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2018.12.21 2019.01.23
Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium 2019.04.03 2019.05.06
Összművészeti Programok Kollégiuma egyeztetés alatt egyeztetés alatt

2019. II. félévi pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése Megjelentetési határidő Benyújtási határidő
Népművészet Kollégiuma 2019.08.27 2019.09.26
Könyvkiadás Kollégiuma 2019.08.19 2019.09.18
Fotóművészet Kollégiuma 2019.09.23 2019.10.23
Filmművészet Kollégiuma 2019.08.05 2019.09.05
Iparművészet Kollégiuma 2019.08.30 2019.09.30
Képzőművészet Kollégiuma 2019.08.26 2019.09.25
Színházművészet Kollégiuma 2019.08.28 2019.09.27
Táncművészet Kollégiuma egyeztetés alatt egyeztetés alatt
Szépirodalom Kollégiuma 2019.08.30 2019.09.30
Közművelődés Kollégiuma 2019.09.10 2019.10.10
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2019.08.16 2019.09.16
Zeneművészet Kollégiuma 2019.08.21 2019.09.23
Könnyűzene Kollégiuma 2019.08.05 2019.09.04
Közgyűjtemények Kollégiuma 2019.08.30 2019.09.30
Építőművészet Kollégiuma 2019.09.02 2019.10.03
Örökségvédelem Kollégiuma - -
Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program Ideiglenes Kollégium 2019.09.27 2019.10.28
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma - -
Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium 2019.08.14 2019.09.16
Összművészeti Programok Kollégiuma egyeztetés alatt egyeztetés alatt

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni.


2/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2018. évi beszámolóját elfogadja.


3/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság a melléklet szerint, egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2018. évi beszámolójának szempontrendszerét.

Melléklet a 3/2019. (II.6.) sz. bizottsági határozathoz


4/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2019. február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Lőrinczy György Összművészeti Programok Kollégiuma
Cselovszki Zoltán Iparművészet Kollégiuma
Örökségvédelem Kollégiuma
Képzőművészet Kollégiuma
Diószegi László Népművészet Kollégiuma
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium
a Csoóri Sándor programmal kapcsolatos NKA teendők koordinációja
Dubrovay László Színházművészet Kollégiuma
Zeneművészet Kollégiuma
Gózon Ákos Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Közművelődés Kollégiuma
Kiss János Táncművészet Kollégiuma
Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium
Pécsi Györgyi Szépirodalom Kollégiuma
Fotóművészet Kollégiuma
Filmművészet Kollégiuma
Ramháb Mária Könyvkiadás Kollégiuma
Közgyűjtemények Kollégiuma
Skardelli György Építőművészet Kollégiuma
Tardy Anna Könnyűzene Kollégiuma
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

5/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Összművészeti Programok Kollégiumának létszámát 4 főben javasolja Miniszter úr számára meghatározni. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 14-én jóváhagyta az Összművészeti Programok Kollégiuma átalakításáról szóló határozatot.


6/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2019. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint elfogadja és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia elnökének és Miniszter úrnak továbbítja.

6/2019.(II.6) számú határozat melléklete

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta az NKA Bizottságának munkatervét, amellyel Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2019. február 11-én előzetesen egyetértett.


7/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019. évi NKA alelnöki keret mértékét az előző évivel megegyező mértékben, 15.000 ezer Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Pof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta a 2019. évi NKA alelnöki keret mértékének meghatározására vonatkozó javaslatot.


8/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak terhére az állandó szakmai kollégiumok, az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium és a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma számára a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10 %-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni, a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.

A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság elé vinni, mely arról saját hatáskörben dönt. A határozat 2019. évben érvényes.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumai egyedi és meghívásos keretének százalékos mértékére vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2019. február 11-én előzetesen egyetértett.


9/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A vonatkozó jogszabályok alapján a Bizottság egyhangúlag az alábbi személyek kollégiumi vezetői kinevezését javasolja Miniszter úr számára 2019. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig.

 • Építőművészet Kollégiuma: Benczúr László vezető építész tervező, a Benczúr & Partner Építész Kft. ügyvezető igazgatója
 • Filmművészet Kollégiuma: Bakos Edit filmterjesztési szakember, az Art-mozi Egyesület elnöke
 • Fotóművészet Kollégiuma: Barta Zsolt Péter fotóművész, az MMA levelező tagja
 • Iparművészet Kollégiuma: Hefkó Mihály DLA, címzetes főiskolai tanár, Ybl Miklós-díjas, Ferenczy Noémi-díjas, Europa Nostra-díjas, ICOMOS-díjas, az Év Belsőépítésze díjas, az MMA levelező tagja
 • Képzőművészet Kollégiuma: Baksai József festő- és grafikusművész, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja
 • Népművészet Kollégiuma: Dr. Balogh Balázs néprajzkutató, az MTA BTK Néprajztudományi Intézet igazgatója
 • Színházművészet Kollégiuma: Láposi Terka színházpedagógus, a Vojtina Bábszínház játszószínházának művészeti vezetője
 • Táncművészet Kollégiuma: Vincze Balázs Harangozó Gyula-díjas, Imre Zoltán-díjas balettművész, koreográfus, a Pécsi Balett igazgatója, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja
 • Zeneművészet Kollégiuma: Várbíró Judit Erkel-díjas zenei szerkesztő, karvezető, énektanár

Figyelemmel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra, az érintett kollégiumi vezetők kollégiumi tagsági jogviszonya 2021. február 14. napjáig meghosszabbításra kerül. 

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta az NKA művészeti főtematikájú kollégiumai vezetőinek kinevezését, mellyel Vashegyi György elnök úr 2019. február 11-én előzetesen egyetértett.


10/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A vonatkozó jogszabályok alapján  a Bizottság egyhangúlag az alábbi személyek kollégiumi vezetői kinevezését javasolja Miniszter úr számára 2019. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig.

 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma: Prof. Dr. habil Szakály Sándor az MTA doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék vezetője
 • Könnyűzene Kollégiuma: Póka Egon zenész - zeneszerző, a magyar rockzene emblematikus alakja, a Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképzőiskola alapító-igazgatója, Bluespatika Életműdíjas, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett, Weiner Leó-díjas zenepedagógus, Kőbánya díszpolgára
 • Könyvkiadás Kollégiuma: Szentmártoni János József Attila-díjas költő, a Magyar Írószövetség elnöke, az MMA rendes tagja
 • Közgyűjtemények Kollégiuma: Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója
 • Közművelődés Kollégiuma: Csengei Ágota közművelődési szakember, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója
 • Kulturális Fesztiválok Kollégiuma: Horváth László producer, kulturális menedzser, fesztiválszervező, a Príma Primissima díjas Fonó Budai Zeneház ügyvezető igazgatója
 • Örökségvédelem Kollégiuma: Dr. Nagy Gergely, építészmérnök, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a PANNONTERV Budapesti Városépítési Tervező Iroda Kft. ügyvezető igazgatója

Figyelemmel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra, valamennyi kollégiumi vezető kollégiumi tagsági jogviszonya 2021. február 14-ig meghosszabbításra kerül. 

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta az NKA nem művészeti főtematikájú kollégiumai vezetőinek kinevezését.


11/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2019. évi címzett kereteit a melléklet szerint határozza meg.  A Bizottság jelen döntésével a 76/2018. (XII.6.) sz. bizottsági határozat 2. számú mellékletét módosítja.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA Elnökének és a Miniszternek.

11/2019.(II.6) számú határozat melléklete

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta az NKA 2019. évi címzett kereteinek módosítását a mellékletben részletezettek szerint, mellyel Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2019. február 11-én előzetesen egyetértett.


12/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program létszámát 5 főben javasolja Miniszter úr számára meghatározni. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 21-én jóváhagyta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program átalakításáról szóló határozatot.


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke
Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English