Az előző évek bizottsági határozatai és állásfoglalásai az archívumban érhetőek el.


1/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2019. évi beszámolóját elfogadja.


2/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság a melléklet szerint egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2019. évi beszámolójának szempontrendszerét.

Melléklet a 2/2020. (I.30) számú bizottsági határozathoz


3/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi címzett kereteit a melléklet szerint határozza meg. A Bizottság rögzíti, hogy amennyiben az év folyamán a bevételnövekedésből adódóan többletforrás felosztására kerül sor, a „Közgyűjteményi programok és fejlesztések” címzett keretet növelni fogja, legalább a 2019. évi keret mértékéig.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. február 14-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi címzett kereteinek meghatározására vonatkozó határozatot.

Melléklet a 3/2020. (I.30) számú bizottsági határozathoz


4/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Szépirodalom Kollégiuma kollégiumvezetői pozíciójára a 2020. március 1-től 2022. február 28-ig tartó időszakra a Bizottság egyhangúlag Dr. Falusi Márton ismételt kinevezésére tesz javaslatot.

Figyelemmel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra, Dr. Falusi Márton kollégiumi tagsági jogviszonya 2022. február 28. napjáig meghosszabbításra kerül.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. február 20-án jóváhagyta a Szépirodalom Kollégiuma vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2020. február 12-én előzetesen egyetértett.


8/2020. (III.6) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Színházművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 44.400.000 Ft-tal a nyílt kerete – a 70/2019. (XI.21) sz. bizottsági határozattal meghatározott folyóirat-céltámogatás – terhére.

Színházművészet Kollégiuma

Nyílt keret

Egyedi keret

Egyenleg

2020.

- 44.400.000 Ft

+ 44.400.000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

- 44.400.000 Ft

+ 44.400.000 Ft

0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


9/2020. (III.23) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a COVID-19 koronavírus terjedésének korlátozása érdekében a kormányzat által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt lehetővé teszi a Kollégiumok számára az elektronikus úton történő döntéshozatalt. Az elektronikus úton megvalósuló döntési folyamatot a megfelelő módon dokumentálni kell.


10/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság 8 igen szavazattal, egy tartozkodás mellett úgy döntött, hogy egyes művészeti tematikájú kollégiumok együttműködésében az összművészeti online lapok támogatására irányuló közös pályázat megvalósítására a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében az elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 21 000 000 Ft forrást biztosít, a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi

  • a Filmművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 1.000.000 Ft,
  • a Képzőművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft,
  • a Szépirodalom Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft,
  • a Színházművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2 000 000 Ft

átcsoportosítását a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretébe. A pályázathoz a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft saját forrást biztosít.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


11/2020. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 10.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Táncművészet Kollégiuma Meghívásos keret Egyedi keret Egyenleg
2020. - 10.000.000 Ft + 10.000.000 0 Ft
Mindösszesen: - 10.000.000 Ft + 10.000.000 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.

12/2020 (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Filmművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 60.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Filmművészet Kollégiuma Nyílt keret Egyedi keret Egyenleg
2020. - 60.000.000 Ft + 60.000.000 0 Ft
Mindösszesen: - 60.000.000 Ft + 60.000.000 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


13/2020 (IV. 24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2020. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Demeter Szilárd Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma
Könnyűzene Kollégiuma
Könyvkiadás Kollégiuma
Gózon Ákos Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Örökségvédelem Kollégiuma
Horváth-Lugossy Gábor Közművelődés Kollégiuma
Népművészet Kollégiuma
Kucsera Tamás Gergely Építőművészet Kollégiuma
Filmművészet Kollégiuma
Lakatos György Halmos Béla Program Kollégium
Zeneművészet Kollégiuma
Lőrinczy György Összművészeti Programok Kollégiuma
Pécsi Györgyi Fotóművészet Kollégiuma
Szépirodalom Kollégiuma
Révész Mária Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Közgyűjtemények Kollégiuma
Simonffy Márta Iparművészet Kollégiuma
Képzőművészet Kollégiuma
Tordai Hajnal Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium
Színházművészet Kollégiuma
Táncművészet Kollégiuma


14/2020. (IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2020. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint, és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia elnökének és Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 3-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2020. évi munkatervére vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint. A javaslattal Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2020. április 29-én előzetesen egyetértett.

Melléklet a 14/2020. (IV.24.) számú határozathoz


15/2020. (V.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 6.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


16/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


17/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Filmművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


18/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Fotóművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


19/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


20/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Képzőművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


21/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Népművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


22/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


23/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


24/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Táncművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


25/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Zeneművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


26/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


27/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könnyűzene Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


28/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


29/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


30/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


31/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


32/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Örökségvédelem Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


33/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Halmos Béla Program Kollégium 2019. évi szakmai beszámolóját.


34/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


35/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


36/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Összművészeti Programok Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


37/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2019. évi beszámolóját elfogadja.


38/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - NKA Igazgatósága 2019. évi beszámolóját elfogadja.


39/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Filmművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi meghívásos keretének emelését 60.000.000 Ft-tal az egyedi kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Filmművészet Kollégiuma Egyedi keret Meghívásos keret Egyenleg
2020. - 60.000.000 Ft + 60.000.000 0 Ft
Mindösszesen: - 60.000.000 Ft + 60.000.000 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


40/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület és az Előadó-művészeti Jogvédő Iroda Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, ki nem fizethető jogdíjként átadott összegből előlegként átutalt 125.000.000 Ft-tal a Könnyűzene Kollégiuma 2020. évi nyílt keretét megemeli.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 3-án jóváhagyta a közös jogkezelő szervezetek által a jogdíjakból származó kulturális célú összegből átutalt előleg felhasználására vonatkozó javaslatot.


41/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2020. évi NKA alelnöki keret mértékét az előző évivel megegyező mértékben, 15,0 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 3-án jóváhagyta 2020. évi NKA alelnöki keretére vonatkozó javaslatot. 


42/2020. (V.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy NKA állandó szakmai kollégiumainak 2020. második negyedéve folyamán lejáró mandátumú tagjai (Heilauf Zsuzsanna, Szamódy Zsolt Olaf, Bálint Péter) tagsági kinevezésének további egy évvel történő meghosszabbítására tesz javaslatot Miniszter úrnak. Egyúttal felhatalmazza az Alelnököt, hogy a szakmai szervezetek által delegált, valamint a Magyar Művészeti Akadémia képviseletében kinevezett tagok kinevezése meghosszabbításának szándékáról, egyetértésük kikérése érdekében a küldő szervezetet értesítse. 

A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 3-án jóváhagyta az NKA állandó szakmai kollégiumai 2020. második negyedéve folyamán lejáró mandátumú tagjai tagsági kinevezésének meghosszabbítására vonatkozó javaslatot.


43/2020. (V.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma további három évig (2020-2023) történő működésére tesz javaslatot a Miniszternek. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 8-án jóváhagyta az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma további három évig történő működéséről szóló javaslatot.


44/2020. (VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Fotóművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi meghívásos keretének emelését 3.490.614 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Fotóművészet Kollégiuma Nyílt keret Meghívásos keret Egyenleg
2020. - 3.490.614 Ft + 3.490.614 Ft 0 Ft
Mindösszesen: - 3.490.614 Ft + 3.490.614 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


45/2020. (VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könnyűzene Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 11.500.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Könnyűzene Kollégiuma Nyílt keret Egyedi keret Egyenleg
2020. - 11.500.000 Ft + 11.500.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: - 11.500.000 Ft + 11.500.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke
Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English