A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Általános tudnivalók

A Népművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Népművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a szakterület programjainak és eseményeinek támogatására.  

A Kollégium megkülönböztetett figyelmet fordít a hagyományos roma kultúra támogatására.  

A program pontos kezdő és befejezési időpontját tartalmaznia kell minden pályázatnak!  

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:  

1. Nemzetközi, országos és regionális, 2006. szeptember 1. és 2007. március 31. között megvalósuló rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.  

Altéma kódszáma 1907  

Előnyt élveznek a regionális pályázatok esetében a legalább 3 megyét érintő vagy táji kötődésű, több intézmény összefogásával szervezett, ismétlődően megrendezésre kerülő események.

 

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

- tiszteletdíj és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,

- utazási költség,

- szállítási költség,

- szállásköltség,

- bérleti díj,

- propagandaköltség,

- csop ortos étkeztetés

- szakmai anyagköltség

 

A kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik vagy amelyek a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 30%-os önrésszel rendelkeznek.  

2. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet, stb.) országos és regionális hatókörű továbbképzéseinek támogatására, valamint népművészeti szaktáborok és rendszeres táncházak programjainak megvalósítására.

A pályázat megvalósításának időtartama a 2006. év.  

Altéma kódszáma 1904  

A pályázatot a programok rendezője (szakmailag elismert intézmények, civilszervezetek, műhelyek) nyújthatnak be.  

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

- tiszteletdíj és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,

- utazási költség,

- bérleti díj (terem, eszköz),

- csoportos étkeztetés (továbbképzés esetén legalább 2 napos program esetén kérhető),

- szállítási költség,

- propagandaköltség,

- szállásköltség,

- szakmai anyagköltség  

3. Népművészeti közösségek tevékenységének szakmai tárgyi feltételeinek javítására.                                                                                            

  Altéma kódszáma: 1931  

Pályázhatnak a legalább 5 éve működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti csoportok, az elmúlt két évben országos rendezvényeken részt vett vagy szakmai elismerésben részesült alkotóközösségek. A nem önálló jogi személyek esetében azok fenntartói nyújthatnak be pályázatot.

A megpályázható legmagasabb összeg: 300.000 Ft  

A kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik vagy amelyek a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 30%-os önrésszel rendelkeznek.  

4. Népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható 2007. március 31-ig megjelenő kiadványok

Altéma kódszáma 1912  

A pályázatot a mű kiadója nyújthatja be.  

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:  

Hagyományos megjelentetés esetén

-          szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,

-          szerzői jogdíjak,

-          fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-          szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-          nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

o        szöveg,- és képbevitel (írás, szkennelés),

o        kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),

o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o        korrektúra,

-          nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)  

CD-n vagy DVD-n történő megjelentetés esetén:

-          szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,

-          szerzői jogdíjak,

-          fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-          szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-          előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

o        szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),

o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o        korrektúra,

-          gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),

-          borító előállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

 

Internetes megjelentetés esetén:

-          szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,

-          szerzői jogdíjak,

-          fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-          szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-          előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

-     képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

-     szövegbevitel (írás), szkennelés,

-     korrektúra

-          programozás,

-          publikáció-megjelentetés (szolgáltatás)  

A pályázathoz kéziratot, maximum 5 oldalas szinopszist, szerzővel kötött megállapodást, valamint két nyomdai árajánlatot csatolni kell. Ismertetni kell a kész mű terjesztésének módját.

            A pályázatok
2006. március 8-ig beérkezően nyújthatóak be
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H.- 1388 Budapest, Pf: 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Népművészeti Szakmai Kollégium

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English | RSS