1
Általános tudnivalók

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2006. január 1. és december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és elektronikus szakmai folyóiratok 2006. II. félévi megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1601

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy elektronikus folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

A kollégium által jóváhagyott támogatás minden olyan, számlával igazolt költség fedezetéül szolgál, mely a folyóirat megjelenését szolgálja. A szerkesztőségnél foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető.

A pályázók közül előnyben részesülnek azok, akik a 2006. évi első félévi megjelenésre már támogatást kaptak az NKA-tól.

A költségvetésben csak a II. félévi költségeket kérjük feltüntetni.

1. Hagyományos folyóiratok:

A pályázónak csatolnia kell

·        a lapbejegyzés másolatát,

·         az utolsó megjelent lapszámot.

Az összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének másfélszeresét!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben az igényelt összegnél kevesebb támogatást hagy jóvá a kollégium, az NKA Igazgatósága a szerződést is arányosan csökkentett lapszámra köti meg.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Amennyiben pályázatában az auditált példányszámtól való jelentős eltérés tapasztalható, a megítélt összeget az NKA visszakövetelheti.

A kollégium az igényelt összeg 80-százalékánál kisebb és 500.000 forintnál kevesebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium előnyben részesíti azoknak a folyóiratoknak a támogatását, amelyek

-         postai terjesztésben és szabad árushelyeken elérhetők

-         a KELLO-val érvényes szerződéssel rendelkeznek

-         valamint amelynek bevételei között jelentős szponzoráció mutatható ki.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

-         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

-         szerzői jogdíjak

-         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

-         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

-         nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

o       szövegbevitel (írás), szkennelése

o       kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

o       képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

o       korrektúra

-         nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség jogcímet jelöl meg, úgy azt a kollégium saját hatáskörben bírálja el.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A betétlapon a 2006. évi oszlopot a II. félévi adatokkal kell kitölteni.

2. Elektronikus folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell

 • a folyóirat hozzáférhető web-címét és
 • a honlapról készült utolsó printeket.

A kollégium az igényelt összeg 80-százalékánál kisebb és 100 000 forintnál kevesebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • szövegbevitel (írás), szkennelés
  • korrektúra
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség jogcímet jelöl meg, úgy azt a kollégium saját hatáskörben bírálja el.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A betétlapon a 2006. évi oszlopot a II. félévi adatokkal kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában a 2005. évi, illetve a 2006. év I. félévi támogatás elszámolása után számíthat.

A pályázatok

2006. június 22-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

                                                                                  Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Kérjük, figyelmesen olvassák el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Megjegyzés:

A szükséges betétlapok az NKA honlapján (www.nka.hu) az alábbi helyen találhatók:

archívum menüpont

2005

 • Folyóirat-pályázati betétlapok és kitöltési útmutatók.
Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English | RSS