AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Általános tudnivalók

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázati felhívása

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 6 millió forintos támogatása jóvoltából meghívásos pályázatot hirdet az alábbi 2006. január 1. – december 31. között kiadásra kerülő, hagyományos formában szerkesztett könyvszakmai lapok megjelentetésére.

·         Új Könyvpiac

·         Könyvhét

·         Könyves Extra

Altéma kódszáma: 2501

A pályázónak csatolnia kell a lapbejegyzés másolatát, illetve az utolsó megjelent lapszámot.

Az összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének másfélszeresét! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben az igényelt összegnél kevesebb támogatást hagy jóvá a kollégium, az NKA Igazgatósága a szerződést is az arányosan csökkentett lapszámra köti meg.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Amennyiben pályázatában az auditált példányszámtól való jelentős eltérés tapasztalható, a megítélt összeget az NKA visszakövetelheti.

A kollégium az igényelt összeg 80-százalékánál kisebb és 500 .000 forintnál kevesebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:  

-          szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

-          szerzői jogdíjak

-          fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

-          szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

-          nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

o        szövegbevitel (írás), szkennelése

o        kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

o        korrektúra

-          nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)  

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség jogcímet jelöl meg, úgy azt a kollégium saját hatáskörben bírálja el.

 

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes! 

A pályázatok
2006. március 31-ig beérkezően

nyújthatóak
be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére  
(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!  

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Impresszum | Honlaptérkép | Sajtószoba | Munkatársak | Technikai ajánlás | GYIK | English | RSS