Pályázati felhívások
Általános tudnivalók

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a fotóművészek alkotómunkájának támogatására, a fotográfiai kultúra értékeinek megőrzését és terjesztését célzó programok segítésérePályázni a 2006. január 1 - 2007. június 30. között megvalósuló projektekre lehet az alábbi témakörökben:

1. Alkotói és kutatói támogatásra, új alkotások megvalósítására

Altéma kódszáma: 1802

A kollégium - korlátozott számban - maximum 1 éves időtartamra alkotói támogatást biztosít havi 80.000.- Ft összegben új alkotások megvalósítására. A kérelemhez csatolni kell hagyományos vagy digitális formában (jpg, pdf, doc) az alkotó portfolióját, illetve a kutató szakmai életrajzát, továbbá a megvalósítandó szakmai program leírását. A támogatásban részesült pályázónak, az alkotómunka befejeztével, az elkészült alkotásokat, illetve a kutatómunka eredményét, továbbá a részletes szakmai beszámolót, a szerződésben megjelölt elszámolási határidőig kell  elkészítenie és hagyományos vagy digitális formában benyújtania. A pályázat lebonyolítója a Magyar Fotóművészek Szövetsége.

2. Egyéni és csoportos kiállítás megvalósítására, valamint a kiállítás katalógusának, dokumentációjának elkészítésére

Altéma kódszáma: 1806

Az altéma elbírálásakor előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek

 • a magyar fotóművészet értékeit jelentős hazai és külföldi kiállítóhelyen mutatják be;a dokumentációt a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is közzéteszik;vállalják a dokumentáció digitális közrebocsátását (honlap, digitális adathordozó);
 • több éves kiállítási programokhoz részletes munkaterv alapján kérnek az adott évre résztámogatást.

Pályázhat alkotóművész, a kiállítás szervezője (kurátor), a kiállítást rendező intézmény. Egyéni és csoportos kiállítás megvalósítása, a katalógus, dokumentáció (meghívó, plakát, leporelló, honlap, digitális adathordozó, egyéb ismertető anyag) elkészítésének támogatására benyújtott pályázatban a pályázati cél leírásakor szerepeljen a kiállítás megrendezésének, illetőleg a katalógus megjelenésének pontos időpontja, külföldi kiállítás esetén a kiállítóhely honlapjának címe. A pályázathoz kérjük csatolni a kiállítóhely (hazai, külföldi) befogadó nyilatkozatát.Támogatás kérhető a következő jogcímekre:kiállítás esetében

 •   hagyományos és digitális képkidolgozásra, a képek előkészítésére és kivitelezésére,   paszpartura,   keretezésre,   kasírozásra,   installációra,   a művek biztosítására,
 •   szállítási költségére,

katalógus, kiállítási dokumentáció közzététele esetében

 • szakmai előkészítés (előszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,nyomdai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra), levilágításra, nyomdaköltségre,
 • digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, a gyártásra, a borító előállítására.

3. A fotográfia szakmai rendezvényei - konferenciák, szimpozionok, szakmai továbbképzések, workshopok - támogatására

Altéma kódszáma: 1808

Pályázatot nyújthat be alkotóművész, alkotócsoport, a kiállítás szervezője (kurátor), az eseményt rendező intézmény.A pályázat tartalmazza a program/rendezvény részletes költségvetését, pontos időtartamát és helyszínét, valamint a művészek és előadók megnevezését. Előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek

 • szakmaközi együttműködés révén elősegítik a professzionális fotográfus szakma társadalmi presztízsének növelését,olyan szakmai eseményekhez kérnek támogatást, amelyek szélesebb körű társadalmi visszhangra számíthatnak;a szakmai továbbképzést akkreditált oktatási intézménnyel közösen szervezik;a hazai szakmai rendezvény anyagát a rendezvényt követően nyomdai vagy digitális módon, s a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is;
 • a magyar művészet értékeit a fotóművészet szempontjából jelentős külföldi szakmai rendezvényeken mutatják be.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szakmai anyagköltségre, eszközbérletre, külső helyszín esetén terembérletre, tiszteletdíjra, annak járulékaira, szállásra, utazási költségre, külföldi konferencia részvételi díjára,
 • nyomdaköltségre.

4. Szakkönyvtárak könyvvásárlásának (fotóalbumok, fotóelmélet, fotótörténeti és gyakorlati kézikönyvek) támogatására                                                                                                         

Altéma kódszáma: 1810

Kizárólag a fotográfia közzétételével, kutatásával, gyűjtésével és oktatásával foglalkozó intézmények pályázhatnak szakkönyvtáruk bővítésére. A pályázathoz csatolni kell a beszerezni kívánt magyar és idegen nyelvű könyvek listáját, a szerző nevének, a mű címének és az árának megjelölésével, valamint tartalmuk − idegen nyelvű kiadvány esetében − rövid ismertetésével, a műveket fontossági sorrendben felsorolva. A pályázat indoklása térjen ki a könyvtár meglévő könyvállományának bemutatására, azon belül pedig a fotográfiai szakirodalom eddigi gyűjtési koncepciójára, gyűjteményen belüli arányaira, Előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek

 • az NKA által korábban támogatott kiadványok, ill.
 • a Magyarországon még kevéssé elérhető külföldi alapművek beszerzésére törekszenek.

5. Fotóalbumok megjelentetésének, illetve fotóművészeti honlapok létrehozásának és fejlesztésének támogatására

Altéma kódszáma: 1812

Pályázatot nyújthat be fotóalbum esetén az alkotóművész, vagy a könyv írója, kiadója (az egymással kötött szerződést mellékelve), honlap esetén az alkotóművész vagy alkotócsoport. A pályázathoz fotóalbum esetén az album címét, tartalomjegyzékét, tervét, a képválogatást (lehetőleg digitális − jpg, pdf, doc − formában) és nyomdai árajánlatot, illetve a honlap esetén annak koncepcióját, képi és szöveges elemeit, tervvázlatát és az előállítás árajánlatát kérjük csatolni.Az altéma elbírálásakor előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek

 • jelentős életműveket vagy alkotóművészeti törekvéseket áttekintő módon, jól dokumentálva kívánnak bemutatni;a dokumentációt a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is közzéteszik;több évre tervezett könyv-előállítási, illetve honlap-fejlesztési programokhoz részletes munkaterv alapján kérnek az adott évre résztámogatást;
 • hagyományos fotóalbumok esetében a könyv egy részletének (minimum 12 oldal) makettjét is bemutatják.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:fotóalbum esetében

 • szakmai előkészítés (előszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,nyomdai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra),
 • levilágításra, nyomdaköltségre.

honlap létrehozása esetén

 • szakmai előkészítésre (tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás)
 • technikai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, képfeldolgozás, korrektúra).

6. A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1821

Pályázatot nyújthat be a szerző, a kiadó (az egymással kötött szerződést mellékelve). A pályázathoz mellékelni kell a kiadásra szánt mű kéziratát és illusztrációs anyagát hagyományos vagy digitális formában.Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szerzői, szerkesztői, lektorálási honoráriumra és járulékaira, illetőleg számlás kifizetésére, szerzői jogdíjra, technikai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra), levilágításra, nyomdaköltségre,
 • digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, gyártásra, a borító előállítására.

Általános megjegyzés a jogcímfelhasználáshoz: Az 1-6. pályázati célhoz kérhető jogcímektől való eltérő igényt indokolni kell!


A pályázatok
2006. március 6-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére
(H - 1388. Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium
Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English | RSS