Fontos közlemények

20 éves a Nemzeti Kulturális Alap – Országos előadássorozat


Tisztelt Pályázóink! Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából országos előadássorozatot indítunk. Rendezvényeiken olyan témákról tartunk tájékoztató előadásokat, amelyek pályázóinkat, illetve leendő pályázóinkat érinthetik, érdekelhetik. Részletesen beszámolunk aktuális pályázati felhívásainkról, a Nemzeti Kulturális Alapot érintő jogszabályváltozásokról, tájékoztatjuk Önöket a regisztrációs eljárás, illetve az online pályázati rendszer működéséről. A témákkal kapcsolatos kérdéseikre a helyszínen szívesen válaszolunk, vagy esetleges problémáikra megoldást keresünk.

Az előadás-sorozat következő állomása 2013. november 14-én, csütörtökön 14 órától az AGORA-Savaria Filmszínházban (9700 Szombathely, Mártírok tere 1.) lesz. Amennyiben részt kívánnak venni aktuális rendezvényünkön, kérjük, hogy részvételi szándékukat az nka20@nka.hu címen szíveskedjenek jelezni.

A meghívó letölthető formátumban.

Budapest, 2013. november 11.

 
Az NKA nem mérlegelhet politikai szempontokat
(L. Simon László közleménye, 2013. szeptember 19.)

A Nemzeti Kulturális Alap húszéves működésének egyik alappillére, hogy döntései soha nem politikai alapon születtek. Vagyis eddig nem fordult elő, hogy egy Magyarországon jogszerűen működő művészeti csoport azért ne kaphatott volna pályázati úton támogatást az Alaptól, mert az adott csoport politikai nézetei ellentétesek akár az NKA elnöke, alelnöke vagy Bizottsága, akár a konkrét döntést meghozó kuratórium tagjainak nézeteivel. Az NKA döntéshozóinak soha nem volt és nem is lehet feladatuk, hogy döntéseik során a pályázók politikai meggyőződését mérlegeljék.

Tovább olvasom...

Budapest, 2013. szeptember 19. 

A Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap együttműködése
 
Dr. Szentpétery Kálmán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója és L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke 2013. október 1-jén, 10 órakor közös sajtóreggeli keretében bejelentették a Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap új együttműködésének részleteit a sajtó megjelent képviselőinek.

A sajtóreggeli anyaga letölthető formátumban
Az óriásplakátok letölthető formátumban
A rádiós hirdetés letölthető formátumban [1 MB, 0:25, mp3]
A sajtóreggeliről készült fotók megtekintése

2013. október 2.
 
20 éves a Nemzeti Kulturális Alap – Az idei év első sajtóreggelije az NKA-nál

L. Simon László, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke 2013. április 24-én 9 órai kezdettel tartotta az NKA idei évi első sajtóreggelijét, amelyen az Alapot érintő legfontosabb változásokról, eseményekről, a szakmai kollégiumok ez évi döntéseiről számolt be a sajtó megjelent képviselőinek, illetve az érdeklődőknek.

A sajtóreggeli anyaga letölthető formátumban.

Budapest, 2013. április 24.

Czencz Jánosné emlékére

Megrendülten és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Czencz Jánosné, Jolika az NKA Igazgatósága Elszámoltatási Osztályának munkatársa több hónapos szenvedés után 2013. március 3-án elhunyt.

Jolika 1998. október 21-vel jött a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságára, mint belső ellenőr. A belső átszervezések után az Elszámoltatási Osztály munkatársa lett. A budapesti és vidéki pályázók egyaránt ismerték korrekt, segítőkész elszámoltatói munkáját. Az Igazgatóságon töltött 14 év alatt szinte valamennyi kollégium pályázatainak ellenőrzését végezte, áttekintést nyert az Alap teljes tevékenységére.

Búcsúzik tőle az NKA Igazgatóságának minden munkatársa.

Emléke örökké bennünk él! Nyugodjon békében!

Az NKA Igazgatósága Czencz Jánosnét saját halottjának tekinti!

Budapest, 2013. március 11. 

 
A Magyar Kultúra Napja – 2013. január 22.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága ezen a napon rövid ünnepség keretében emlékezett meg e fontos és kiemelt évfordulónkról.

Krucsainé Herter Anikó főigazgató asszony bevezető mondataiban rámutatott: a magyar kultúra napjával kapcsolatos megemlékezések lehetőséget teremtenek arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Főigazgató asszony elmondta, hogy a magyar kultúra napja alkalmat adhat az idei évben fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Nemzeti Kulturális Alapnak, mint a mai magyar kulturális élet finanszírozásának meghatározó és megkerülhetetlen intézményének előtérbe helyezésére is.

Az ünnepség további részében az Igazgatóság munkatársai verseket, rövid prózai idézeteket olvastak fel, majd végül a Nemzeti Himnusz közös éneklésével zárult az esemény.

Kölcsey Ferenc: Huszt

Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi! mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort:
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

Budapest, 2013. január 22.

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága közleménye

A Bizottság 2012. december 20-i döntése értelmében azon kiadók, amelyek a jelenleg futó Márai-program keretében 2013. január 15-ig nem szállítják be a szükséges könyvmennyiséget a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. kijelölt raktárhelyiségébe, illetve a szükséges bizonylatokat nem állítják ki, azok a kiadók a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett könyvek eljuttatására hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül kiírt következő pályázati felhívására nem pályázhatnak. Amennyiben mégis pályázatot nyújtanának be a Kollégium mérlegelés nélkül érvényteleníti pályázatukat. A Bizottság jelen döntését az eddig sikeresen futó Márai-program érdekében és védelmében hozta meg.

Budapest, 2012. december 21.

Magyar Nyelv Napja – 2012. november 13.

„Nyelvében él a nemzet” – Széchenyi István ezen örökérvényű szavaival kezdődött a mai napon a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának ünnepi műsora a Magyar Nyelv Napja alkalmából.

Krucsainé Herter Anikó igazgató asszony bevezetőjében ismertette a Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án hozott határozatát, amelynek értelmében november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánították. Az Országgyűlés ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre – mondta Igazgató asszony.

Az ünnepség további részében elhangzott Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének 2012. november 6-i felhívása, majd az Igazgatóság néhány munkatársa rövid prózai idézetet, verset, anekdotát olvasott fel a megjelenteknek.

A Nemzeti Kulturális Alap, mint a hazai és határon túli kulturális élet finanszírozásának meghatározó és megkerülhetetlen intézménye a mai nap reggelén a magyar nyelvet ünnepelte, és az Intézmény szándéka szerint a jövőben is, minden évben ugyanezen a napon folytatják megkezdett nemes hagyományukat.

„Vannak, akik nem csak használják, hanem viselik is a nyelvet, mint egy ünnepi ruhát, hogy mások is megcsodálhassák, mert a nyelvnek, ennek a gyönyörű szőttesnek közösségre van szüksége. Annál szebb, minél többen viselik, és szövik bele a saját gondolataikat.” – Balog Zoltán.

I. Közig Foci Kupa

A Nemzeti Kulturális Alap focicsapata is részt vett a 2012. szeptember 29-én megrendezett I. Közig Foci Kupán. A versenyre 36 közigazgatási intézmény futballcsapata nevezett be, az NKA-sok az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a Közmédia Válogatott, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, az Állami Számvevőszék, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csapataival mérhették össze erejüket.

 
Az NKA elnökének tájékoztató értekezlete a Szépművészeti Múzeumban
 
L. Simon László, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöke 2011. november 10-én, 13 órai kezdettel tájékoztató értekezletet tartott a Szépművészeti Múzeum Barokk Csarnokában. Az eseményre meghívást kapott az NKA összes jelenlegi tisztségviselője: a Bizottság tagjai, a szakmai kollégiumok vezetői és tagjai, valamint az ideiglenes kollégium vezetői és tagjai. Az értekezlet témája a Nemzeti Kulturális Alap új irányának, átalakításának főbb lépéseinek ismertetése volt.
 
 
Kínai delegáció a Nemzeti Kulturális Alapnál
 
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Székházába 2011. november 8-án 3 fős kínai küldöttség érkezett. A magas szintű kulturális delegációt L. Simon László, az NKA Bizottságának elnöke és Krucsainé Herter Anikó, az NKA Igazgatósága mb. igazgató asszonya fogadta és látta vendégül.
 
 
A Nemzeti Kulturális Alap új iránya
 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöki tisztségét 2011. október 16-tól L. Simon László tölti be. Az új elnököt Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter mutatta be hivatalosan a Bizottság 2011. október 20-i ülésén. A Nemzeti Kulturális Alap működésének új irányairól, átszervezésének fontosabb lépéseiről Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr és L. Simon László elnök úr sajtóreggeli keretében tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit 2011. október 25-én 9.30 órai kezdettel az NKA Igazgatóságának Székházában.
 
 
 
KÖZLEMÉNY
a köztartozás vizsgálat és
rendezés új eljárási szabályairól
 
Az államháztartásról szóló törvény 2011. július 1-jétől hatályos előírásai szerint [13/A. § (5)-(7) bekezdés] a költségvetési támogatások folyósítása során a támogató
köztartozás vizsgálattal és köztartozások visszatartásával kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár veszi át.
 
A törvény rendelkezésének betartása érdekében 2011. július 1-jétől a Nemzeti Kulturális Alap
terhére teljesítendő támogatási célú kifizetések összegéből a Támogatott esetlegesen fennálló köztartozása a Kincstárban kerül levonásra, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megfelelő számláján jóváírásra.
 
Azaz amennyiben a Támogatottnak köztartozása van, annak összegét a Kincstár a támogatás összegéből levonja, és azt a NAV megfelelő számláján jóváírja. A köztartozás levonása után fennmaradó összeg a Támogatott részére átutalásra kerül.
A köztartozás levonásáról, illetve a NAV felé történő megfizetéséről a Kincstár tájékoztatja a Támogatottat és az NKA Igazgatóságát.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kincstár által küldött értesítő levél a Támogatott számviteli alapbizonylatát képezi. Ez alapján veheti nyilvántartásba a támogatás teljes összegét, mint bevételt, valamint a közteher befizetési kötelezettség kiadásként történő teljesítését.
A levonással érintett összegig a Támogatott köztartozása megfizetettnek minősül.
 
A törvény alapján a Támogatottnak maradéktalanul teljesítenie kell a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit akkor is,
ha a Kincstár a fenti eljárás alapján a támogatás teljes összegét vagy annak egy részét a NAV részére utalja.
 

Tisztelt Pályázóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosult:

„Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.”

Erre tekintettel kérjük Önöket, hogy pályázatuk költségvetésének tervezésekor vegyék figyelembe a következőket:

Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri a 1,5 millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos részét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszakövetelheti a támogatottól.

Budapest, 2011. április 22.

Tisztelt folyóiratot kiadó Pályázók!

A Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumai által támogatott folyóiratok tekintetében több probléma merült fel az elmúlt években. A legnagyobb gondot a támogatási igény megalapozásának ellentmondásai, majd a pénzügyi elszámolások során keletkezett, több esetben a támogatás részleges visszafizettetését eredményező viták  jelentették. A visszásságokra a helyszíni ellenőrzéseink is rámutattak. Ezen problémák későbbiekben történő megismétlődésének elkerülése érdekében döntött úgy az NKA Bizottsága az Igazgatósággal egyetértésben, hogy a folyóirat támogatási igény megalapozott döntéséhez az általánosan használt pályázati adatlap adatain túl további adatokat is bekér a pályázati adatlaphoz rendelt betétlap rendszeresítésével.
A 2008. évre szóló betétlapból nyert adatok több esetben nem voltak meggyőzőek, további ellentmondásokra mutattak rá. Ezért annak továbbfejlesztését kellett elvégezni.
A 2009. évre tervezett betétlap viszont nehezen teljesíthető igényeket támasztott, amelyre vonatkozóan több felszólamlás érkezett.
A két érdek összeegyeztetése eredményeként a legújabb betétlap – amely 2008. november 6-tól érvényes – döntően a lapkiadóknál meglévő adatokra támaszkodik, további jelentősnek mondható adatigényt nem támaszt. A betétlapot kérem a Kitöltési útmutatóban foglaltak szerint kitölteni!

Fontos: Az eddig érvényes betétlapon Pályázóknak nem kell az új betétlapot kitölteni, a „régit” elfogadjuk!

Kérem a 2009. évi folyóirat-támogatásra pályázó kiadók szíves megértését.

Budapest, 2008. november 6.

Perlik Pál sk.
igazgató

Közlemény az NKA 2009. évi folyóirat-támogatási koncepciójáról

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy az NKA Bizottságának határozata (67/2008.) értelmében a folyóiratok 2009-es megjelentetésére CSAK egy kollégiumtól kérhető támogatás. Kivételt képeznek ez alól a külső forrásból származó támogatási összeg esetében kiírt (meghívásos) pályázatok, pl. MASZRE, KVVM, stb.
A folyóiratok szakmaterületi besorolását – kollégiumi hovatartozását – itt találja. A jegyzék nem minősül meghívásnak, csupán a tájékoztatást szolgálja. A listán nem szereplő folyóiratok a szakterületüknek megfelelő kollégiumhoz nyújthatnak be támogatási kérelmet. A pályázat beadása nem jelent automatikus támogatást!

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a folyóirat-betétlap minden sorát kötelezően ki kell tölteni, valamint írásban kell indokolni a jelentős költségnövekedést – több mint 10 százalék – és a 40 százalék feletti remittenda okát; a pályázati dokumentum mellékleteként, a 40 százalékot meghaladó remittenda „sorsáról” a pályázónak nyilatkoznia kell (visszagyűjtés, újra értékesítés, ingyenes szétosztás, stb.).

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel - a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM-rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek.

Sajtó és Kommunikációs Főosztály
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy az Országgyűlés 2007. decemberében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében elfogadta a 2007. évi CLXXXI. törvényt.

E törvény 2008. április 1-jén lépett hatályba. A törvény felhatalmazta a Kormányt, hogy a végrehajtás érdekében további szabályokat alkosson. Ezért a kormány megalkotta a 67/2008. (III.29.) Korm. rendeletet. E jogszabályban többek között elrendelte, hogy a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok – amely adatok körét az említett törvény szigorúan meghatározott - közzétételének helyéül szolgáló honlapot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium működteti, üzemeltetését pedig a KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zrt. látja el.

A honlap címe: www.kozpenzpalyazat.gov.hu

A közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a 2008. április 1-jét követően megjelent, illetve megjelenő pályázati felhívások elé helyeztük el az alábbi űrlapokat:

  • az az űrlap (Nyilatkozat), amelynek segítségével a törvényben meghatározottak szerint a pályázó nyilatkozni tud összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor, valamint
  • az a további űrlap (Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó kezdeményezni tudja a törvény szerinti érintettségének közzétételét.

Az NKA Igazgatósága is felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázat a törvényi előírások alapján érvénytelen, ha a pályázó az összeférhetetlenségről, illetve az érintettségről nem, vagy hiányosan nyilatkozik. Nem nyújtható ugyanis támogatás annak a pályázónak, akinél az érintettség fennáll, de a közzétételt a törvényben meghatározottak szerint nem kezdeményezte.

A „Nyilatkozat” című űrlapot minden pályázónak a pályázat benyújtásával egyidőben kell az NKA Igazgatóságához eljuttatni. Amennyiben a 8 §. (1) bekezdése alapján érintettség áll fenn (a Nyilatkozat 8 § (1) bekezdésére vonatkozó kérdésre 2-est írt), úgy a „Közzétételi kérelem” Űrlapot is ki kell tölteni és a pályázat benyújtásával együtt kell az NKA Igazgatóságához eljuttatni. Ezek hiányában a pályázat a döntési eljárásban nem vehet részt.

Budapest, 2008. április 21.

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy a hibamentes, feldolgozhatóbb pályázatok benyújtása érdekében 2007. november 5-e után pályázatot elkészíteni, pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet. Ezzel megszűnik az „üresen” kinyomtatható pályázati adatlap. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál történhet. A fenti módosítás nem érinti az online-módon történő beérkezést előíró felhívások benyújtására szolgáló pályázati adatlap kitöltését. Az Igazgatóság munkatársai minden segítséget megadnak a zökkenőmentes átállás érdekében. Az Igazgatóság a korábban üresen kinyomtatott 2007. évi pályázati adatlapot kézzel kitöltve 2007. december 31-ig elfogadja.

Impresszum | Honlaptérkép | Sajtószoba | Munkatársak | Technikai ajánlás | English | RSS