Adatvédelmi tájékoztató

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az www.emet.gov.hu címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására, amelyről érintettek értesítést kapnak. Az adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  1. Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata

Személyes adataival az adatkezelő a következő módokon kerülhet kapcsolatba: egyrészt az internetes kapcsolat fenntartásával, másrészt pályázatának benyújtásával összefüggésben.

Felületeinket úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Az Ön adatait, amelyek a felületeink látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az adatkezelő nem adja tovább.

  1. Adatvédelmi tisztviselő

Elérhetőségek : +36 (1)-550-2700, +36 (1)-550-2790, +36 (70) 396 3381

  1. A kezelt személyes adatok köre
  • A pályázatokkal, támogatási kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő adatok kezelése, így különösen név, képviselő neve, lakcím, székhely, születési idő, születési hely, személyigazolvány szám, taj szám, adószám, bankszámlaszám, anyja neve, szenzitív adatok stb. Egységes elektronikus pályázatkezelési rendszerben történik a pályázatok beadása, elbírálása és a jogosultságok, folyósítás ellenőrzése, nyilvántartása, csakúgy, ahogy a személyes adatok kezelése is,
  • KIRA illetményszámfejtő rendszerén keresztül bérszámfejtéssel kapcsolatos személyes adatkezelés,
  • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 176. § - 188. §, 2-6 mellékletének, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 9.§ - 11.§-ai rendelkezési alapján a munkavállalók személyes adatainak kezelése,
  • Fenntartás alatt lévő projektek érintettjeinek személyes adatkezelése.
Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English