Sajtóközlemény

Újabb fesztivál-pályázat az NKA-nál

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap turisztikai rendezvények támogatására kiírt idei évi pályázati felhívása. Az Alap elsődleges célja, hogy a fesztiválok megrendezéséhez szükséges forrást időben elérhetővé tegye, ezért a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma rendelkezésére álló 200 millió forintos összeget saját kerete terhére biztosította.

Tovább olvasom...

Sajtóközlemény

Több mint félmilliárd forint folyóirat-támogatásra

A Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumai összesen 158.233 ezer forinttal egészítették ki saját keretük terhére a Bizottság által folyóirat-támogatásokra biztosított összeget. Így az NKA összesen több mint félmilliárd forintot fordít az idei évben megjelenő lapok támogatására, szemben a tavalyi évben biztosított 368 millió forint, illetve a 2014-ben rendelkezésre álló 352 millió forint nyílt kerettel.

Tovább olvasom...

Sajtóközlemény

Átadták a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíjakat

Doncsev András, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke kilenc képzőművésznek adta át a Római Magyar Akadémia 2016. évi ösztöndíjait az NKA Igazgatósága Székházában. Idén Baráth Nóra festőművész, Brückner-Szalóky János multimédia-művész, Gaál Endre Miklós szobrászművész, Horváth Dániel festőművész, Lenkey-Tóth Péter festőművész, Ludman Éva multimédia- és festőművész, Nagy Csilla multimédia-művész, Szegedi Csaba Béla festőművész, valamint Vati Era multimédia- és festőművész részesült támogatásban.

Tovább olvasom...

Közlemény

A Nemzeti Kulturális Alap Táncművészet Kollégiuma nagy örömmel üdvözli, hogy hosszú idő után a táncművészet újra önálló kollégiummal rendelkezik.

A hattagú testület elkötelezett a terület széleskörű támogatásában, döntéseiben szem előtt tartja a magyar és az egyetemes táncművészet fejlődését, a műfaji sokszínűség fenntartását. További magas szakmai színvonalú programok beindításával és támogatásával kívánja dinamizálni a táncszakma egészét.

A kollégium vezetője és tagjai: Bozsik Yvette, Pataki András, Pártay Lilla, Solymosi Tamás, Vincze Balázs, Zsuráfszky Zoltán.

Tisztelt pályázók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele a regisztráció!

Amennyiben még nem rendelkezik regisztrációval, javasoljuk, hogy a regisztrációt a beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően – a megfelelő feldolgozás érdekében –, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A Nemzeti Kulturális Alap emblémája

Felhívjuk pályázóink szíves figyelmét, amennyiben a támogatási szerződés pr-kötelezettséget tartalmaz, úgy a támogatott az 1. pontban megjelölt támogatási cél megvalósítása során, továbbá a támogatási céllal kapcsolatos média-megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám- és pr-anyagokon az NKA logóját szíveskedjék feltüntetni.

Az embléma az Impresszum link alatt tölthető le.

Online pályáztatási rendszer

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. NKÖM rendelet 19. § (3) bekezdése alapján támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító – az alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – regisztráció. Amennyiben nincs változás az adatokban, úgy megnyílik a lehetőség a pályázatok benyújtására. Kérdéseiket és észrevételeiket írják a regisztracio@nka.hu e-mail címre.

Szakmai kérdéseiket az oldal alján az Munkatársak link alatt található telefonszámokon tehetik fel közvetlenül a Pályáztatási Osztály munkatársainak.

Technikai kérdéseiket az alábbi telefonszámokon tehetik fel:

 • általános informatikai: (36-1) 327-4431, (36-1) 327-4363
 • regisztráció: (36-1) 327-4315,
  (36-1) 327-4433
 • pályázat benyújtás: (36-1) 327-4323,
  (36-1) 327-4363, (36-1) 327-4430
 • online szerződésmódosítás: (36-1) 327-4328, (36-1) 327-4323
 • online elszámolás: (36-1) 327-4328,
  (36-1) 327-4430

Támogatási szerződések

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy az elektronikus úton beérkezett és támogatott pályázatok szerződéseit folyamatosan készítjük. A támogatási szerződéseket minden esetben postai úton küldjük meg a támogatottak részére, és azt a megfelelő aláírással ellátva szintén postai úton kell az NKA Igazgatósága címére visszaküldeni!

Átláthatósági nyilatkozat

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a jogszabályi változásokra tekintettel az átláthatósági nyilatkozat útmutatója pontosításra került.

A civil szervezetekre vonatkozóan a vezető tisztségviselők fogalmát 2014. március 14-ig az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény állapította meg. A fogalom 2014. március 15-től a új Ptk.-ban került szabályozásra az egyes szervezeti típusoknál.

Fontos változás, hogy a vezető tisztségviselő fogalma tartalmilag is módosult, mivel a jogalkotó már nem tekinti vezető tisztségviselőnek az alapítvány, egyesület, szövetség felügyelő szervének elnökét és tagjait. A jogszabályváltozással tehát némileg leszűkült a civil szervezetek esetében a nyilatkozat III/1. a) pontban felsorolandó vezető tisztségviselők köre.

Kérjük, szíveskedjenek a nyilatkozatok kitöltéséhez a módosított útmutatót használni.

Tovább olvasom...

Impresszum | Honlaptérkép | Sajtószoba | RSS | Munkatársak | Technikai ajánlás