Ismét hároméves folyóirat-támogatás az NKA-nál!

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága a folyóiratok jövőjéről szeptemberben szervezett konferencián kérteknek és az ott elhangzott ígéreteknek megfelelően, a mai napon döntött a folyóiratok hároméves támogatásáról.

A hosszú távú kiszámíthatóság érdekében, a Bizottság határozata alapján 2017-ben a nyomtatott és online lapok megjelentetésére 600 millió Ft-ot , 2018-ban és 2019-ben 300-300 millió Ft keretösszeget biztosított.

Az éven túli kötelezettségvállalás lehetőségével élve döntött továbbá a kiemelt kulturális fesztiválok hároméves támogatásáról, így 2017-ben 388 millió Ft, 2018. és 2019. években 408-408 millió Ft értékben; valamint hosszú távú kiadói program megvalósítására jövő évben 170 millió Ft-ot, illetve örökségvédelmi célokra szintén jövőre 270 millió Ft-ot biztosított.

A Nemzetgazdasági Minisztérium engedélye alapján közel 1,2 milliárd Ft összegű, az NKA előző évi költségvetéséből zárolt maradvány pályázati úton való felhasználásra is lehetőség nyílik kizárólag az idei évben, amelyet a szakmai kollégiumok igénye alapján határozott meg a Bizottság.

Budapest, 2016. október 27.

Tisztelt pályázók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele a regisztráció!

Amennyiben még nem rendelkezik regisztrációval, javasoljuk, hogy a regisztrációt a beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően – a megfelelő feldolgozás érdekében –, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

Átláthatósági nyilatkozat

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a jogszabályi változásokra tekintettel az átláthatósági nyilatkozat útmutatója pontosításra került.

A civil szervezetekre vonatkozóan a vezető tisztségviselők fogalmát 2014. március 14-ig az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény állapította meg. A fogalom 2014. március 15-től a új Ptk.-ban került szabályozásra az egyes szervezeti típusoknál.

Fontos változás, hogy a vezető tisztségviselő fogalma tartalmilag is módosult, mivel a jogalkotó már nem tekinti vezető tisztségviselőnek az alapítvány, egyesület, szövetség felügyelő szervének elnökét és tagjait. A jogszabályváltozással tehát némileg leszűkült a civil szervezetek esetében a nyilatkozat III/1. a) pontban felsorolandó vezető tisztségviselők köre.

Kérjük, szíveskedjenek a nyilatkozatok kitöltéséhez a módosított útmutatót használni.

Tovább olvasom...

Ők a Cseh Tamás Program idei első nyertesei

Kihirdették az NKA Cseh Tamás Program (CSTP) idei első nyerteseit: október 26-án az Akvárium klubban huszonöt együttes és énekes, valamint 53 fővároson kívüli és 8 határon túli könnyűzenei koncerthelyszín vehette át az erről szóló Elismerést.

Tovább olvasom...

Az NKA Könnyűzene Kollégiuma közleménye

Rekordszámú pályázat - Rengeteg elismert szerző és előadó a támogatottak között

Az idén alakult Könnyűzene Kollégiuma első pályázati kiírásaira 1500 pályázat érkezett. Ez az NKA történetében egyedülálló mennyiség.

Tovább olvasom...

Online pályáztatási rendszer

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. NKÖM rendelet 19. § (3) bekezdése alapján támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító – az alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – regisztráció. Amennyiben nincs változás az adatokban, úgy megnyílik a lehetőség a pályázatok benyújtására. Kérdéseiket és észrevételeiket írják a regisztracio@nka.hu e-mail címre.

Szakmai kérdéseiket az oldal alján az Munkatársak link alatt található telefonszámokon tehetik fel közvetlenül a Pályáztatási Osztály munkatársainak.

Technikai kérdéseiket az alábbi telefonszámokon tehetik fel:

  • általános informatikai: (36-1) 327-4431, (36-1) 327-4363
  • regisztráció: (36-1) 327-4315
  • pályázat benyújtás: (36-1) 327-4323,
    (36-1) 327-4363
  • online szerződésmódosítás: (36-1) 327-4328, (36-1) 327-4323
  • online elszámolás: (36-1) 327-4328

Támogatási szerződések

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy az elektronikus úton beérkezett és támogatott pályázatok szerződéseit folyamatosan készítjük. A támogatási szerződéseket minden esetben postai úton küldjük meg a támogatottak részére, és azt a megfelelő aláírással ellátva szintén postai úton kell az NKA Igazgatósága címére visszaküldeni!

A Nemzeti Kulturális Alap emblémája

Felhívjuk pályázóink szíves figyelmét, amennyiben a támogatási szerződés pr-kötelezettséget tartalmaz, úgy a támogatott az 1. pontban megjelölt támogatási cél megvalósítása során, továbbá a támogatási céllal kapcsolatos média-megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám- és pr-anyagokon az NKA logóját szíveskedjék feltüntetni.

Az embléma az Impresszum link alatt tölthető le.

Impresszum | Honlaptérkép | Sajtószoba | RSS | Munkatársak | Technikai ajánlás