Közlemény

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma 3511/194 altéma kódszámú, Vidéki muzeális intézmények állományvédelmi fejlesztésének támogatása témában kiírt, 2015. március 24-én megjelentetett pályázati felhívásának benyújtási határideje meghosszabbodott.

A benyújtási határidő 2015. április 23., éjfél helyett, 2015. május 18. éjfél.

Budapest, 2015. április 22.

Az NKA miniszteri keret kezelésének új eljárásrendje (Sajtóközlemény,
2015. március 9.)

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, az NKA elnöke a mai napon az NKA Igazgatósága Székházában tartott sajtótájékoztató keretében jelentette be a miniszteri keret kezelésében bekövetkezett változásokat. Az új eljárásrend értelmében az emberi erőforrások miniszterétől támogatást igényelni kizárólag a Nemzeti Kulturális Alap portálján keresztül, az elektronikus pályázati rendszerben kitöltött pályázati adatlap benyújtásával lehet.

A szakmai kollégiumokhoz hasonlóan minden pályázó nevezési díjat köteles fizetni, egységesen 5000 Ft + áfa összegét, amely nettó összege a miniszteri keretet növeli.

A miniszteri pályázatok beadása 2015. március 9-től a www.nka.hu oldalon érhető el. A beérkezett pályázatok feldolgozására, hiánypótlására és a döntés meghozatalára rendelkezésre álló idő várhatóan 30 nap.

A következő témák közül választhatnak a pályázók:

 • Folyóirat-kiadás
 • Kiállítás
 • Könyvkiadás
 • Rendezvények
 • Amennyiben a fenti témákba nem sorolható programra kíván támogatást igényelni, úgy azt az egyéb altéma választásával teheti meg.

Pályázatok beadása az adott témánál meghatározott időpontig biztosított. Az elektronikusan beérkezett pályázatokról az emberi erőforrások minisztere dönt.

Átláthatósági nyilatkozat

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a jogszabályi változásokra tekintettel az átláthatósági nyilatkozat útmutatója pontosításra került.

A civil szervezetekre vonatkozóan a vezető tisztségviselők fogalmát 2014. március 14-ig az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény állapította meg. A fogalom 2014. március 15-től a új Ptk.-ban került szabályozásra az egyes szervezeti típusoknál.

Fontos változás, hogy a vezető tisztségviselő fogalma tartalmilag is módosult, mivel a jogalkotó már nem tekinti vezető tisztségviselőnek az alapítvány, egyesület, szövetség felügyelő szervének elnökét és tagjait. A jogszabályváltozással tehát némileg leszűkült a civil szervezetek esetében a nyilatkozat III/1. a) pontban felsorolandó vezető tisztségviselők köre.

Kérjük, szíveskedjenek a nyilatkozatok kitöltéséhez a módosított útmutatót használni.

Tovább olvasom...

Közlemény

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974/279 altéma kódszámú Kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik témában kiírt, 2015. április 16-án megjelentetett pályázati felhívása kiegészítésre került, az alábbiak szerint.

Az önkormányzat az általa választott témára kötelezőenlegalább 3 különböző művésztől származó köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) terveivel pályázzon, szobronként/köztéri munkánként külön-külön (legalább három) adatlap benyújtásával. Támogatott pályázat esetén a Kollégium a benyújtott 3 alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó egy köztéri munkát.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • Jelen felhívás által előírt legalább három különböző művésztől származó szobor/köztéri munkára külön-külön adatlap kitöltésével, az adott szobor/köztéri munka költségvetésével és a felhívás által előírt mellékletek egyidejű benyújtásával pályázhatnak.
 • Jelen felhívás által előírt legalább három különböző művésztől származó szobor/köztéri munka terveit tartalmazó pályázatnál kevesebb pályázat benyújtása esetén a benyújtott pályázat(ok) érvénytelen(ek).
A meghosszabbított benyújtási határidő: 2015. június 15., éjfél.

Budapest, 2015. május 15.

Tisztelt pályázók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele a regisztráció!

Amennyiben még nem rendelkezik regisztrációval, javasoljuk, hogy a regisztrációt a beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően - a megfelelő feldolgozás érdekében - minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

Támogatási szerződések

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy az elektronikus úton beérkezett és támogatott pályázatok szerződéseit folyamatosan készítjük. A támogatási szerződéseket minden esetben postai úton küldjük meg a támogatottak részére, és azt a megfelelő aláírással ellátva szintén postai úton kell az NKA Igazgatósága címére visszaküldeni!

Online pályáztatási rendszer

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. NKÖM rendelet 19. § (3) bekezdése alapján támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító – az alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – regisztráció. Amennyiben nincs változás az adatokban, úgy megnyílik a lehetőség a pályázatok benyújtására. Kérdéseiket és észrevételeiket írják a regisztracio@nka.hu e-mail címre.

Szakmai kérdéseiket az oldal alján az Munkatársak link alatt található telefonszámokon tehetik fel közvetlenül a Pályáztatási Osztály munkatársainak.

Technikai kérdéseiket az alábbi telefonszámokon tehetik fel:

 • általános informatikai: (36-1) 327-4431
 • regisztráció: (36-1) 327-4315,
  (36-1) 327-4433
 • pályázat benyújtás: (36-1) 327-4323,
  (36-1) 327-4363, (36-1) 327-4430
 • online szerződésmódosítás: (36-1) 327-4328, (36-1) 327-4323
 • online elszámolás: (36-1) 327-4328,
  (36-1) 327-4430

A Nemzeti Kulturális Alap emblémája

Felhívjuk pályázóink szíves figyelmét, amennyiben a támogatási szerződés pr-kötelezettséget tartalmaz, úgy a támogatott az 1. pontban megjelölt támogatási cél megvalósítása során, továbbá a támogatási céllal kapcsolatos média-megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám- és pr-anyagokon az NKA logóját szíveskedjék feltüntetni.

Az embléma az Impresszum link alatt tölthető le.

Impresszum | Honlaptérkép | Sajtószoba | RSS | Munkatársak | Technikai ajánlás